ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАР ҲИСОБИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Mualliflar

  • Нигора Алимханова

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp123-130

Annotasiya

Мазкур мақола мамлакатимизда фаолият юритаётган турли мулкчилик шаклидаги хўжалик юритувчи субъектларда товар-моддий захиралар билан боғлиқ муносабатларни бухгалтерия ҳисобида акс эттиришнинг назарий асосларига бағишланади. Хўжалик юритувчи субъектлардаги товар-моддий захираларнинг турлари, уларни бухгалтерия ҳисобида ҳисобга олишда бухгалтернинг асосий вазифалари, шунингдек, инвентаризация ҳолати ҳамда уларнинг сақланиши устидан ички назоратнинг ўрнатилганлиги бўйича фиклар ёритиб берилган. Ушбу вазифаларни бажариш учун биринчи навбатда бирламчи бухгалтерия маълумотларидан, синтетик ва аналитик ҳисоб регистрларидан фойдаланиш бўйича таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқилган. Бу эса хўжалик юритувчи субъектларда товар-моддий захиралар ҳисобини ташкил этишдаги бир қанча муаммоларни бартараф этиб, молиявий ҳисобот маълумотларининг ҳаққонийлик даражасини оиширишга хизмат қилади.

Kalit so‘zlar:

ялпи даромад харажатлар маҳсулот таннархи хом-ашё материаллар тугалланмаган ишлаб чиқариш

Bibliografik manbalar

Sam Sedki. Abby Smith, Aissa Strickland. (2014) Differences and Similarities Between IFRS and GAAP on Inventory. Revenue Recognition and Consolidated Financial Statements. Journal of Accounting and Finance vol. 14 (2).

Вахрушина М.А. (2011) Международные стандарты финансовой отчетности: учебник - 4-е изд. перераб. и доп. –М.: Рид Групп, - С. 124.

Ғуломова Ф. (2012) Бухгалтерия ҳисобини мустақил ўрганиш учун қўлланма. Тошкент-“Norma” - 528 бет.

Ладутько Н.И. (2005) Книжный Дом,. −Ладутько, Н.И. Бухгалтерский учет в промышленности: учебное пособие/ 688 с.− Мн.:

Левкович, О.А. (2012) Бухгалтерский учет: учеб. пособие / О.А. Левкович, И.Н. Тарасевич. – 8-е изд., перераб. и доп. – Минск: Амалфея, –648 с. 129-бетдан.

Ташназаров С.Н. (2017) Товар-моддий захиралар таннархи ва уларни молиявий ҳисоботда акс эттириш масалалари. //»Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журнали. № 6, ноябрь-декабрь. 174-бетдан.

Хайдаров Ш., Тухсанов Ҳ. (2006) Товар-моддий захираларнинг таснифи ва уларнинг бухгалтерия ҳисоби услубий асослари // Солиқ солиш ва бухгатерия ҳисоби. – Тошкент, №4. – 6 бет.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Алимханова, Н. (2023). ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАР ҲИСОБИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(8), 123–130. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp123-130