ISLOM MOLIYASI – MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Mualliflar

  • Faxritdin Xudoynazarov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp109-114

Annotasiya

Ushbu maqolada Islom moliyasi muammo va yechimlari haqida so‘z yuritilib, iqtisodiyot fani mutaxassislarning qarashlari va xorij tajribalari o‘rganilgan. Unda islom moliyasi tizimidagi muammoli vaziyatlar va ularning yechimlari haqida ilmiy-uslubiy, amaliy taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar:

islom moliyasi musovama tavarruq istijror istisna

Bibliografik manbalar

Abul Hassan, M.A. (2019) Choudhury Islamic Economics: Theory and Practice Routledge Taylor & Francis Croup, London and New York. 26.

Farmon (2018) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.11.2018-yildagi PF-5583-son Farmoni. https://lex.uz/uz/docs/4076948.

Hajj Maulid Makokha (2017). Islamic Economics and Finance.Islamic University of Al-Madinah Al-Munawwarah, 2.

Islahi A. A. (2010). Four generations of Islamic economists. Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics, 23(1), 165.

Ismatov R. (2011) Islamic Finance in Russian Federation. Development and prospects. President of ASSAIF Alberto Brunioni’s Interview. International Accounting. [Исламские финансы в РФ. Развитие и перспективы (интервью с Президентом ASSAIF Альберто Бруньони]. International financial accounting, no. 23 (173), pp. 35–38 (in Russian).

Kabir Hasan M., Mervin K. Lyuis. (2007) Handbook of Islamic Banking Edward Elgar Cheltenham, UK Northampton, MA, USA. 6.

Mahmoud A. El-Gamal. (2006) Islamic Finance Law, Economics, and Practice. Cambridge university press,Cambridge, New York. 73.

Muhammad Ayub. (2007) Understanding Islamic Finance. John Wiley & Sons, Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester,West Sussex PO19 8SQ, England, 24.

Журавлев А.Ю. (2015) Ислам и экономика. 3.11.2006 г. [Электронный ресурс] URL: http://politeconomy. ng.ru., http://forum.aztop.com/index.php?showtopic=25595 (кузатилган санаси: 8.12.2015).

Калимуллина М.Э. (2010) Институциональные особенности исламского бизнеса и современная деловая практика: эффект финансовой колеи // Вестник Финансовой академии. № 6 (60). С. 71–74.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xudoynazarov, F. (2023). ISLOM MOLIYASI – MUAMMOLAR VA YECHIMLAR. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(8), 109–114. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp109-114