MOLIYAVIY NAZORAT SOHASIDA QARORLAR QABUL QILISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Mualliflar

  • Muxammadali Temirov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp59-68

Annotasiya

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan moliyaviy nazorat innovatsiyalarni qo‘llashning asosiy sohasiga aylandi. Ushbu maqolada qarorlar qabul qilishni optimallashtirish va takomillashtirishda sun’iy intellekt, katta hajmdagi ma’lumotlar tahlili va blokcheyn kabi raqamli innovatsiyalardan foydalanishning ahamiyati ko‘rib chiqilgan. Jarayonlarni avtomatlashtirish, tahliliy imkoniyatlarni takomillashtirish, shuningdek, elektron to‘lovlar va moliyaviy texnologiyalarning moliyaviy boshqaruv samaradorligiga ta’siri o‘rganilgan. Moliyaviy nazorat sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog‘liq muammolar baholanib, ushbu sohada ilmiy izlanishlar olib borish va innovatsiyalarni muvaffaqiyatli qo‘llash bo‘yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar:

Raqamli transformatsiya moliyaviy nazorat qaror qabul qilish raqamli texnologiyalar samaradorlik

Bibliografik manbalar

Allen J. (2019) How Blockchain Could Help Fight Cybercrime // URL: https://techacute.com/ how-blockchain-couldhelp-fight-cybercrime/ Bochkareva E., Kurdyuk P., Voronenko E., Farikova E. (2023) Impact of Digital Tools and Technologies on The Effectiveness of Financial Control // Nexo Revista Sertifica. Volume 36, Issue 2, p. 199-207. DOI: 10.5377

Bondarenko S., Ivanchenkova L., Okhrimenko O., Zybareva O., Karpitskaya M., Huz M. (2020) Risk management of enterprise restructuring strategy. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology, 11(5), p. 14–25 Catherine Luff. (2018) “Cybersecurity and the future of blockchain technology”, http://www.gingermaypr.com/cybersecurity-blockchain-technology.htm

Goretzki L., Lukka K., & Messner M. (2017) Controllers’ use of informational tactics. Accounting and Business Research, 48(6), p. 700–726.

Gupta S., Keen M., Shah A., Verdier G. (2017) Digital revolutions in public finance. International Monetary Fund. Retrieved from: http://pinguet.free.fr/digitalrevo.pdf

http://www.auditfin.com/fin/2003/4/fin_2003_41_rus_01_01.pdf

Korauš A., Simionescu M., Bilan Y., & Schönfeld J. (2017) The impact of monetary variables on the economic growth and sustainable development: Case of selected countries. Journal of Security and Sustainability Issues, 6(3), p. 383-390.

Li W., He M. (2020) Imp raft: a consensus algorithm based on raft and storage compression consensus for IoT scenario. J China Univ Posts Telecommun. 27(3): p. 57-65.

Nazarova K.O., Moyseyenko O.M. (2020) The COVID crisis as a driver of the digitalization of accounting procedures. Business Inform, 6, p. 227–234. Panasiuk, B., Burdeniuk, T., & Muzhevych, H. (2021). Features of the digital transformation of accounting. Galician Economik Journal, 1(68), p. 53–58. Paul Worrall. (2018) “Blockchain: the solution to the cybercrime epidemic?” https://www.ibtimes.co.uk/blockchain-solution-cybercrime-epidemic-1660702 Wang L. (2023) Financial risk analysis system and supervision based on big data and blockchain technology. Security and Privacy. 6(2):e224. DOI:10.1002/spy2.224

Zhang Y., Wen J. (2017) The IoT electric business model: using blockchain technology for the internet of things. Peer-to-Peer Netw Appl. 10(4): p. 983-994.

Zhyvets A. (2018) Evolution of professional competencies of accountants of small enterprises in the digital economy of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, 4(5), p. 87–93.

Болотнова Е.А., Храмченко А.А., Анопкин А.В., Никитина К.Р. (2021) Цифровизация государственного финансового контроля в РФ. Вестник Академии знаний, (4 (45)), 306-310. DOI: 10.24412/2304-6139-2021-11380

Бурцев В.В. (2018) Построение современной системы государственного финансового контроля в свете необходимости укрепления Российской государственности. -М.: Корпоративный менеджмент. -С. 55.

Гварлиани Т.Е. Черемшанов С.В. Исследование методологии финансового контроля [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

Морозов А.Е. (2019) Изменение модели финансового контроля в условиях цифровой трансформации. Вестник Университета имени О.Е.Кутафина, (7 (59)), c. 22-26.

Смирнов Д.А., Боташева Л.Е., Леонов А.Н. (2019) Трансформация финансово-правовых отношений в условиях цифровой экономики // Гуманитарные и юридические исследования, №2, 152-156.

Храмченко А.А., Вакуленко А.А., Салова А.А. (2020) Анализ бюджетного инвестирования / //Вестник Академии знаний. №5 (40). С. 447-454.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Temirov, M. (2023). MOLIYAVIY NAZORAT SOHASIDA QARORLAR QABUL QILISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(8), 59–68. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp59-68