YIRIK ISHLAB CHIQARISH BIRLASHMALARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISHGA ASOSIY NAZARIY YONDASHUVLAR

Mualliflar

  • Umarali Sobirov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp53-58

Annotasiya

Ushbu maqola yirik sanoat birlashmalarining investitsiya faoliyatini boshqarishning asosiy nazariy yondashuvlarini o‘rganishga qaratilgan. Investitsiyalarni boshqarish murakkab va ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, malakali tahlil, strategik rejalashtirish va resurslarni samarali boshqarishni talab qiladi. Investitsiyalarni to‘g‘ri boshqarish barqaror iqtisodiy o‘sishga, yangi ish o‘rinlari yaratishga va butun jamiyat rivojlanishiga yordam beradi.

Kalit so‘zlar:

investitsiya investitsiya faoliyati klassik yondashuv modernizatsiya qilingan yondashuv xulq-atvor yondashuvi

Bibliografik manbalar

Азрилиян А.Н. и др. (2004) Большой экономический словарь. - Изд. 6-е, доп. - Москва: Институт новой экономики, - 1376 с. Алексеев А. (2010) Структура инвестиций: насколько она передовая? // Экономист. - N 3. - С.6-19.

Белик Ю.А. (1989) Краткий экономический словарь Изд. 2, доп. 400 с. ISBN 5-250-00449-0.

Белицкая А.В. (2018) Правовое обеспечение государственной инвестиционной политики: дис. ... докт. юрид. наук. М.,. 618 с.

Игошин Н.В. (2015) Инвестиции. Организация, управление, финансирование: учебник. -Москва: ЮНИТИ-ДАНА, - 450 с.

Клейн Н.И. (1993) Предпринимательское право: курс лекций. –М.: С. 143

Лаптева А.М. (2019) Инвестиционное право: учебник для бакалавриата и магистратуры. - М.: Издательство Юрайт, - 535 с

Лишанский М. Л. и др. (2004) Финансы сельскохозяйственных предприятий. -М.: КолосС, - 376 с.

Майфат А.В. (2006) Гражданско-правовые конструкции инвестирования: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Екатеринбург, – С. 9.

Мороз С.П. (2004) Инвестиционное право: учебное пособие. 2-е изд. – Алматы: Юрист, – С.13.

Ратникова Д.С. (2011) Правовое регулирование инвестиционной деятельности в РФ: теоретические основы. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. –М.:

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Sobirov, U. (2023). YIRIK ISHLAB CHIQARISH BIRLASHMALARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISHGA ASOSIY NAZARIY YONDASHUVLAR. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(8), 53–58. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp53-58