ҲУДУДИЙ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ РИВОЖЛАНИШИ ЖАРАЁНЛАРИ ВА УЛАРДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

Mualliflar

  • Жасурбек Анарматов

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp220-225

Annotasiya

Мақолада ҳудудий қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантиришнинг замонавий назарий, услубий ва амалий жиҳатлари кўриб чиқилган. Қишлоқ хўжалигида самарали ишлаб чиқариш ва бозор муносабатларининг қонуниятлари ва тамойиллари очиб берилган, асосий кўрсаткичларни иқтисодий-статистик таҳлил қилиш асосида ҳудудий қишлоқ хўжалигини ривожлантириш тенденциялари баён этилган. Шунингдек, ҳудуддаги ўзгаришларнинг аниқланган тенденцияларидан келиб чиқиб, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш йўналишларига эътибор қаратилган. Иқтисодиётни модернизациялаш босқичида қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантиришнинг йўналишлари ва механизмини шакллантириш бўйича таклифлар берилган.

Kalit so‘zlar:

ҳудуд қишлоқ хўжалиги аграр соҳа қишлоқ хўжалиги тармоғи ҳудудий бирлик

Bibliografik manbalar

Ахмедов Т.М. (1992) Регулирование территориальной организации производственных сил и комплексного развития регионов Узбекистана – Ташкент, издательство «ФАН» АНРУз. С. 6-20.

Садыков А.М. (2005) Основы регионального развития: теория, методология, практика / монография. - Ташкент, «IQTISOD-MOLIYA», С. 60-82.

Фармон (2019) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020–2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сонли Фармони (https://lex.uz/).

Хўжақулов Х.Д., Рашитова Н.Х., Асқаров Н.Н., Сайфуллаев С.Н. (2018) Иқтисодиётни модернизация ва диверсификация қилиш шароитида таркибий ўзгаришларнинг самарали йўлларини статистик методлар асосида ишлаб чиқиш. Монография. – Т.: IQTISOD-MOLIYA,. – 206 б.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Анарматов, Ж. (2023). ҲУДУДИЙ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ РИВОЖЛАНИШИ ЖАРАЁНЛАРИ ВА УЛАРДАГИ ЎЗГАРИШЛАР. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 220–225. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp220-225