ЎЗБЕКИСТОНДА ХОРИЖИЙ ВА МАҲАЛЛИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШ СТРАТЕГИЯСИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ТЎҒРИСИДА

Mualliflar

  • Феруза Азимова
  • Мафтуна Йўлдошева
  • Мафтуна Йўлдошева

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp205-212

Annotasiya

Ушбу мақолада республикамизда хорижий ва маҳаллий инвестицияларни жалб этиш стратегиясини амалга оширишда мақсадли кўрсаткичларининг истиқболдаги молиялаштириш манбалари баён этилган.

Kalit so‘zlar:

инвестиция фаолияти инвестиция сиёсати маҳаллий ва хорижий инвестиция фойда инвестициявий фаоллик

Bibliografik manbalar

Алматова Д.С. (2013) Тадбиркорлик фаолиятига инвестиция жалб қилишнинг минтақавий хусусиятлари. Монография. –Т.: «Ношир»,.194б.

Бланк И.А. (2001) «Инвестиционный менеджмент» (Издательство: «Эльга Ника-Центр»,.-С. 448) китобидаги таснифга асосан муаллиф томонидан ишлаб чиқилди.

Ғозибеков Д.Ғ., Қоралиев Т.М. (1993) Инвестиция фаолиятини ташкил этиш ва давлат томонидан тартибга солиш.-Тошкент: матбаачи 6-б

Зайналов Ж.Р., Алиева С.С., Рузибаева Н.Х. ва бошқалар (2020); Инвестиция. Дарслик / - Т.: “Iqtisod-Moliya”, – 480 б.

Каримов Н.Ғ. (2007) Иқтисодий интеграциялашув шароитида инвестиция фаолиятини молиялаштиришнинг бозор механизмларини жорий этиш масалалари: монография. – Т.: ―Fan va texnologiya, 240 б.

Қарор (2021) Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев. “Ўзбекистон Республикасининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини тасдиқлаш ҳамда инвестиция лойиҳаларини бошқаришнинг янги ёндашув ва механизмларини жорий этиш тўғрисида” ги ПҚ-72-сонли қарори. Тошкент 2021 йил 30 декабрь.

Қонун (1998) Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 24 декабрдаги 719-I-сонли «Инвестиция фаолияти тўғрисида»ги қонуни, 2-модда.

Мустафақулов Ш.И. (2017) “Ўзбекистонда инвестицион муҳит жозибадорлигини оширишнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш” мавзусидаги докторлик диссертация иши автореферати. Тошкент.

Фармон (2022) Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев. “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”. ПФ-60-сонли фармони. Тошкент. 2022 йил 28 январь.

Хайдаров Н.Х. (2011) Тўғридан-тўғри инвестициялар имкониятлари “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, сентябрь.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Азимова, Ф., Йўлдошева, М., & Йўлдошева, М. (2023). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОРИЖИЙ ВА МАҲАЛЛИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШ СТРАТЕГИЯСИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ТЎҒРИСИДА. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 205–212. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp205-212