SUKUK BOZORINI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA XORIJIY MAMLAKATLARNING ILG‘OR TAJRIBALARI

Mualliflar

  • Sirojiddin Abrorov
    Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotasiya

Maqolada islomiy qimmatli qog‘oz hisoblangan sukuklar tahlili olib borilgan. Sukuk emissiyasi va muomalasi borasida xorijiy mamlakatlar tajribasi o‘rganilgan. Mamlakatlar va yillar kesimida berilgan statistik ma’lumotlar bo‘yicha muallif tomonidan o‘z munosabati va fikrlari izohlangan. Tadqiqot natijasi bo‘yicha mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun muhim hisoblangan xulosalar keltirilgan. Maqola sukuk instrumentidan foydalanish samaralariga urg‘u berilgan.

Kalit so‘zlar:

qimmatli qog‘oz sukuk fond bozori moliya

Bibliografik manbalar

IFDI (2022) Islamic Finance Development Report 2022: Embracing change. The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector and Refinitiv. p 80.

IIFM (2022) Sukuk report: A comprehensive study of the global sukuk market. International Islamic Financial Market, August, 11th edition. p 202.

Kamarudin, M.F., Kamaluddin, N., Manan, S. K. A., & Ghani, G. M. (2014) Defaulters profile in Malaysia Sukuk market. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 145, 277-285.

Maghyereh, A., & Abdoh, H. (2021) Tail dependence between gold and Islamic securities. Finance Research Letters, 38, 101503.

Salisu, A.A., & Shaik, M. (2022) Islamic Stock indices and COVID-19 pandemic. International Review of Economics & Finance, 80, 282-293.

Security Commission of Malaysia. Annual Report 2022. P 222.

Аброров, С. (2021) Ислом молияси: Ўзбекистон учун янги имкониятлар. Экономика и образование, (4), 146-159.

Аброров, С., & Карабоев, Н. (2020) Қимматли қоғозлар бозорида сукукнинг ролига оид илмий-назарий мулоҳазалар ва унинг ўзига хос жиҳатлари. Экономика и образование, 1(1), 126-130.

Валиев, Б.Б. (2019) Жаҳон фонд бозорида сукукларнинг ривожланиш тенденцияси. Иқтисодиётда инновация. 8 б.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Abrorov, S. (2023). SUKUK BOZORINI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA XORIJIY MAMLAKATLARNING ILG‘OR TAJRIBALARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(1), 13–20. Retrieved from https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/5