DUALISTIK MOLIYA TIZIMI NAZARIYALARINI YUZAGA KELISHINING KONSEPTUAL ASOSLARI

Mualliflar

  • Dadajon Xabibullayev

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp173-180

Annotasiya

Maqolada Yangi ishlab chiqarish munosabatlarining paydo bo'lish jarayonida iqtisodiy tizimlarda dualizmni rivojlanishi va bu davrda davlat o'z siyosati va institutlari ishlab chiqarishning yangi usullarini qo'llab-quvvatlashi va ularga yordam berishini ta'minlash maqsadida bir qancha iqtisodchi olimlar tomonidan o’rganilgnan dualistik moliya tizimiga xos bo'lgan metodologik muammolari o'rganilgan. Dualistik moliya tizimi iqtisodiyotda yuz beruvchi inqirozlar va ziddiyatli vaziyatlarning yuzaga kelishiga qanchalik ta’sir qilishi, xususan mahsulot ishlab chiqarish, raqobatbardoshlik va umumiy iqtisodiy farovonlikning barqaror yaxshilanishiga salbiy ta’siri muallif tomonidan o’rganilib, o’z munosabatlari bildirilgan. Ushbu munosabatlarga mamlakatlar va yillar kesimida bayon etilgan moliyaviy adabiyotlarni har tomonlama tahlil qilish bilan muallif o’z fikirlarini yanada mustaxkamlagan. Tadqiqot natijasiga ko’ra dualistik moliya tizimini ko’rib chiqish binobarida iqtisodiyotning ma’vjud muammolariga mualif tomonidan muhim hisoblangan takliflar keltirilgan. Maqolada dualitik moliya tizimida pul fondlarining shakillantrilishi, taqsimlanishi va foydalanishiga oid iqtisodiy munosabatlari o’rganilib ulardan foydalanish samaralariga urg‘u berilgan.

Kalit so‘zlar:

Dualizm Dualistik moliya tizimi zamonaviy va an’anaviy moliyaviy sektorlar Islom moliyasi Kapital

Bibliografik manbalar

Arthur Lewis W. (1954): Dual economy model and structural dualism

John Gurley and Edward Shaw - (1960): Book "Money in a Theory of Finance" and financial structure

Myint H. (1964): Organizational Dualism and Economic Development

Ragnar Nurkse (1950): Dualistic development in underdeveloped countries

Xabibullayev D.R. O’zbekistonda dualistik moliya tizimini shakillantirishda islom moliyaviy munosabatlarining ahamiyati. "Moliya bozorini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari, zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari" mavzusidagi II respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to‘plami 2023-yil 5-aprel 412 b

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xabibullayev, D. (2023). DUALISTIK MOLIYA TIZIMI NAZARIYALARINI YUZAGA KELISHINING KONSEPTUAL ASOSLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 173–180. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp173-180