TURISTIK KORIDORLAR VA ULARNING XALQARO TURIZMNI RIVOJLANISHIDA TUTGAN O’RNI

Mualliflar

  • Saida Tashtayeva

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp151-155

Annotasiya

Maqolada turistik koridorlarning mazmun-mohiyati, turizm sanoatini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Bu boradagi ilmiy qarashlar tahlil qilingan, turistik koridor tushunchasiga aniqlik kiritilgan. Geografik qamroviga ko’ra turlarga ajratilgan va ular asoslab berilgan. Muammolar jahon tajribalari o’rganilgan, ularni tashkil etishning zarurati va ahamiyati batafsil yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar:

turistik koridor mintaqa ekokoridor madaniy meros turizm sanoati

Bibliografik manbalar

Dallen J. Timothy, Marek Wickowski (2022). Borders, Heritage, and Memory from: Routledge Handbook of Borders and Tourism Routledge Accessed.

Farmon (2019) O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi Farmoni.13.08.2019. PF-5781.

Forman, R.T. (1995) Some General Principles of Landscape and Regional Ecology. Landsc Ecol. № 10, 133–142.

Irfan Hertanto, Endang Titi Sunarti D, Murni Rachmawati. (2017) Corridor as A Transition at Tourism Area in Yogyakarta.// The 3rd International Seminar on Science and Technology. Postgraduate Program Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. 42-46 с.

Qaror (2022) O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qoʻshimcha chora-tadbirlar to’g’risida” gi Qarori. 30.04.2022. PQ-232.

Tashtayeva S., Qosimov X. (2023). “Oʻzbekiston turizm magistrali” turistik koridori rivojlanishining asosiy xususiyatlari (Fargʻona xalqasimon turistik koridori misolida). // “Raqamlashtirish sharoitida xorij mamlakatlarida turizmning rivojlanish muammolari va istiqbollari”. Халqаро анжуман материаллари. ТДШУ.

Yihe Huang, Shouyun Shen, Wenmin Hu, Yurou Li and Guo Li (2023) Construction of cultural heritage tourism corridor for the dissemination of historical culture: a case study of typical mountainous multi-ethnic area in china. Land 2023, 12(1), 138; https://doi.org/10.3390/land12010138

Александрова А., Сорокин Д. (2019) Зарождение и развитие туристского каркаса Рязанской области. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки. №2. С.115-128.

Калуцков В. (2008). Ландшафт в културно-географических исследованиях// Известия Российской академии наук. Серия географическая. №4.-М.: “Наука”. С 11-19.

Крышен А., Литинский П., Геникова Н., Костина Е., Преснухин Ю., Ткаченко Ю. (2014) О выделении экологических коридоров в пределах зеленого пояса Фенноскандии // Труды Карелского научного центра Российской академии наук. № 6.- 2014. - С. 157—162.

Қарор (2022) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Туркий давлатлар билан туризм соҳасидаги ҳамкорликни жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Қарори. 29.07.2022. ПҚ-338.

Пономарёв А., Байбаков Э., Рубцов В. (2012) Экологический каркас: анализ понятий// Учёные записки Казанского университета. Серия: Естественные науки. № 3. Т.154.-Казан. С. 228—238.

Тумащик Л. (2013). Архитектурное и информatsiонное обустройство туристских коридоров // Архитектура : сборник научных трудов. Вып. 6. – С. 181 -187.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Tashtayeva, S. (2023). TURISTIK KORIDORLAR VA ULARNING XALQARO TURIZMNI RIVOJLANISHIDA TUTGAN O’RNI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 151–155. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp151-155