ZAMONAVIY KORPORATIV BOSHQARUV MODELLARIDA MADANIYAT TAHLILI

Mualliflar

  • Muslima Sadikova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp140-145

Annotasiya

Korporativ madaniyat uzoq muddatli rivojlanish va korxona boshqaruvi samaradorligini oshirishga, hamda kompaniyaning missiyasi va uzoq yillik strategiyalarini belgilashga yordam beradi. Hozirgi kunda jahonda zamonaviy korporativ boshqaruv modellari bilan birga korporativ madaniyatning o’ziga xos xususiyatlari ham alohida soha sifatida o’rganilmoqda. Globallashuv jarayonining tobora tezlashishi, mamlakatlar va kompaniyalar o’rtasidagi integratsiya ko’lamining kengayishi va rivojlanishi korporativ madaniyatni kengroq va chuqurroq o’rganishni taqozo etmoqda. Shu boisdan boshqaruv sohasi olimlari tomonidan bu yo’nalishga katta e’tibor berilmoqda. Ushbu tadqiqot ishida korporativ madaniyatning zamonaviy modellari va ularning ayrim jihatlari mamlakat va kompaniya miqyosida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar:

korporativ madaniyat korporativ boshqaruv modeli kompaniya Anglo-sakson model yapon modeli

Bibliografik manbalar

Deal T. E. and Kennedy, A. A. (1982, 2000) Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life, Harmondsworth, Penguin Books, 1982; reissue Perseus Books;2000. P.17- 40. 10. Insights, Hofstede. (2022) “National cultures”. hi.hofstede-insights.com. Retrieved 28 February .

Sadikova M.A., Umarxodjayeva M.G., Akramova N.I., and Yusupov A.R. (2023) “The transformation of organizational culture to corporate culture in joint stock companies”- E3S Web of Conferences 401, 03055 (2023) CONMECHYDRO – 2023(Scopus)

Urinov B.N. (2020) “Theoritical aspects of organizational behavior and corporate culture” Economics and innovative technologies. Бегматова Д.Б. (2018) «Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг самарадорлигини баҳолаш усулларини такомиллаштириш» -диссертация-

Ершова К.Н., Вихорева М.В. (2021) Соотношение понятий организационной и корпоративной культуры // Journal of Economy and Business, vol. 10-1 (80), С. 129.

Королев Г.В. (2019) Организационная культура компании в эпоху цифровизации / Г.В. Королев, А.В. Бутов // Бюллетень науки и практики. Т. 5. № 5. С. 276–284

Смирнов Э. А. Основы теории организации М. : ЮНИТИ, 2008. 211 с.

Шейн Э. (2011) Корпоративная культура и лидерство. – СПб: Питер,. 248 с. 9

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Sadikova, M. (2023). ZAMONAVIY KORPORATIV BOSHQARUV MODELLARIDA MADANIYAT TAHLILI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 140–145. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp140-145