SUG‘URTA KOMPANIYALARINING RISKLARNI BOSHQARISH FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘NALISHLARI

Mualliflar

  • Mo‘xtabar Nurmuxamidova
  • Aziza Matqurbanova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp99-110

Annotasiya

O‘zbekistonda iqtisodiyot tarkibini diversifikatsiya qilish va uning raqobatbardoshligini oshirish, iktisodiyotning barcha tarmoqlariga bozor mexanizmlarini izchillik bilan joriy etish, kambag‘allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirish,raqamli iqtisodiyotni jadal rivojlantirish, davlat kompaniyalarini transformatsiya kilish, davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini kamaytirish orqali barqaror iqtisodiy o‘sishni ta’minlash hozirgi kunda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo‘nalishlarini tashkil etadi. Mazkur iqtisodiy islohotlar doirasida “tovar va moliya bozorlarida erkin raqobat muhitini shakllantirish”, “hayot sug‘urtasi tarmog‘ini hamda shaxsiy sug‘urtani aholi orasida ommalashtirish, ularni keng miqyosda targ‘ib qilish hamda yangi hayot va shaxsiy sug‘urta turlarini rivojlantirish” bo‘yicha dolzarb vazifalarning belgilanganligi mamlakatda sug‘urta faoliyatining nazariy- metodologik va amaliy asoslarini takomillashtirish, sug‘urta xizmatlarining moliyaviy xizmatlar tarkibidagi salmog‘i va sifat darajasini oshirish yuzasidan tadqiqot ishlarini amalga oshirish zaruriyatini ko‘rsatib beradi.

Kalit so‘zlar:

sug‘urta sug‘urta badali sug‘urta mukofoti sug‘urta summasi sug‘urta tavakkalchiligi

Bibliografik manbalar

Adilova G.Dj. (2020) Iqtisodiy globallashuv sharoitida sug‘urta xizmatlarini takomillashtirishning yo‘nalishlari. Iqtisodiyot fanlari buyicha f.d. (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. - T.: - 60 b.

Sangyong Hana, Gene C. Lai b, Chia-Ling Hoc. (2018) Corporate transparency and reserve management: EvidencefromUS property-liability insurance companies. Journal of Banking and Finance №96.

Годин А.М., Фрумина С.В. (2009) Страхование: Учебник. -М.: Издательско-торговая корпорация«Дашков и К», - с. 36.

Казакова А.А. (2013) Перспективы развития инвестиционно-страховых продуктов вРоссии.Специальность – 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. АВТОРЕФЕРАТ Диссертациинасоиска-ние ученой степени кандидата экономических наук. – 28 стр.

Романова А. А, Улыбина Л.К. (2017) Состояние и перспективы развития мирового страховогорынка.Региональная экономика и управление: электронный научный журнал // Номер журнала: №4 (52).

Турсунов Г.П., (2015) Роль страховых компании в деятельности РФБ «Тошкент» / biznes-экпертНомер:№2(86)

Ходжаева Г. (2015) Роль страховых компаний на фондовом рын-ке. / biznes-экперт номер №5 (88)

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Nurmuxamidova, M., & Matqurbanova, A. (2023). SUG‘URTA KOMPANIYALARINING RISKLARNI BOSHQARISH FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘NALISHLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 99–110. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp99-110