TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNING VUJUDGA KELISH SABABLARI VA O‘ZIGA ХOS ХUSUSIYATLARI

Mualliflar

  • Rahimjon Maxmudov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp90-98

Annotasiya

Ushbu maqolada tijorat banklarida muammoli kreditlarning ko‘p qirrali masalalari o‘rganilgan bo‘lib ularning o‘ziga xos xususiyatlarni tushunishga e’tibor qaratgan holda, moliyaviy institutlarda risklarni boshqarishga doir muhim masalarga qaratilgan. Tadqiqot muammoli kreditlarning paydo bo‘lishiga ta’sir etuvchi omillar, ularning iqtisodiy ko‘rsatkichlari, kredit bozorining sharoitlari, qarz oluvchiga xos xususiyatlarni va tartibga solish ta’sirini o‘z ichiga oladi. Bundan tashqari, tadqiqot muammoli kreditlarning kredit hajmi, turi va garovi kabi o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganib chiqilgan va ularni kreditlardan ajratib turadigan holatlarga oydinlik kiritilgan.Shuningdek tijorat banklari uchun kreditlarni to‘lamaslik xavfini kamaytirish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqish uchun muhim yondashuvlaer keltirilgan.

Kalit so‘zlar:

tijorat banklari kredit amaliyoti muammoli kreditlari yuqori rentabellik makroiqtisodiy omillar

Bibliografik manbalar

Asfaw A. S., Bogale H. N., Teame T.T. (2016) Factors affecting non-performing loans: case study on development bank of Ethiopia central region //International journal of scientific and research publications. – 2016. – Т. 6. – №. 5. – С. 656-670.

Athanasoglou, P.. Brissimis, S N., and Delis, M D. (2005), “ Bank-specific, industry specific and macroeconomic determinants of bank profitability” , MPRA Paper No. 153

Do H., Ngo T., Phung Q. (2020) The effect of non-performing loans on profitability of commercial banks: Case of Vietnam //Accounting. – 2020. – Т. 6. – №. 3. – С. 373-386.

Do H., Ngo T., Phung Q. (2020) The effect of non-performing loans on profitability of commercial banks: Case of Vietnam //Accounting. – 2020. – Т. 6. – №. 3. – С. 373-386.

Erdinç D., Gurov A. (2016) The effect of regulatory and risk management advancement on non-performing loans in European banking, 2000–2011 //International advances in economic research. – 2016. – Т. 22. – С. 249-262.

Hamisu M., Ibrahim M.A., Zango A.G. (2021) Credit Risk Management and Financial Performance of Selected Banks in Nigeria //POLAC ECONOMIC REVIEW (PER). – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-12.

Haneef S. et al. (2012) Impact of risk management on non-performing loans and profitability of banking sector of Pakistan //International Journal of Business and Social Science. – 2012. – Т. 3. – №. 7. – С. 307-315.

Hosna A., Manzura B., Juanjuan S. (2009) Credit risk management and profitability in commercial banks in Sweden //rapport nr.: Master Degree Project 2009: 36. – 2009.

Ikram, A., Su, Q., & Sadiq, M. A. (2016). Technical Efficiency And Its Determinants: An Empirical Study Of Surgical Instruments Cluster Of Pakistan. Journal of Applied Business Research (JABR), 32(2), 647. doi.org/10.19030/jabr.v32i2.9601

Jimenez, G. and Saurina, J., (2005), Credit cycles, credit risk and prudential regulation, s.l.: Bank of Spain Joseph, M.T., Edson.G, Manuere, F., Clifford, M., & Michael, K. (2012). Non-Performing Loans in Commercial Banks: A case of CBZ Bank Limited in Zimbabwe. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Volume 4.

Kozarić K., Dželihodžić E. Ž. (2020) Effects of macroeconomic environment on non-performing loans and financial stability: Case of Bosnia and Herzegovina //Journal of Central Banking Theory and Practice. – 2020. – Т. 9. – №. 2. – С. 5-17.

Kumar, M., and J. Woo. (2010). “Public Debt and Growth.” Working Paper 10/174, International Monetary Fund, Washington.

Mamadiyarov, Z. (2020). Тижорат банкларида муаммоли кредитларнинг вужудга келиш сабаблари ва уларни камайтириш йўллари. Архив научных исследований, (26).

Mwangi G. N. (2012) The effect of credit risk management on the financial performance of commercial banks in Kenya : дис. – University of Nairobi,, 2012.

SINGH S. K., BASUKI B., SETIAWAN R. (2021) The effect of non-performing loan on profitability: Empirical evidence from Nepalese commercial banks //The Journal of Asian Finance, Economics and Business. – 2021. – Т. 8. – №. 4. – С. 709-716.

Stuti, M., & Bansal, (2013). S. An analysis of non-performing assets in Indian Banking sector

Махмудов С. Логистика корхоналарининг активлари таркиби динамикасининг таҳлили //Economics and Innovative Technologies. – 2023. – Т. 11. – №. 1. – С. 105-117.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Maxmudov, R. (2023). TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNING VUJUDGA KELISH SABABLARI VA O‘ZIGA ХOS ХUSUSIYATLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 90–98. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp90-98