ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH VA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH MASALALARI

Mualliflar

  • Ozodbek Jumaqulov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp80-83

Annotasiya

Maqolada mamlakatni ijtimoiy iqtisodiy yuksalish uchun asosiy omil hisoblangan erkin iqtisodiy zonalar, ularning jozibadorligi va yuqori texnologiyali yangi ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etish, hududlarni raqobatdosh va eksportga yo‘naltirilgan zamonaviy sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni o‘zlashtirishga yanada faol jalb qilish, ishlab chiqarish, muhandislik-kommunikatsiya, yo‘l-transport, ijtimoiy infratuzilma va logistika xizmatlarini jadal rivojlantirishni ta’minlash uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishni kengaytirishning eng muhim omili sifatida erkin iqtisodiy zonalarni izchil rivojlantirish borasida yanada qulay shart-sharoitlar yaratish, ayniqsa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, eksport salohiyatini oshirish diversifikatsion siyosatni kuchaytirish mintaqalar iqtisodiyotini barqarorligini va mamlakatimizdagi hozirgi holati yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar:

investitsiya investitsion jozibadorlik harakatlar strategiyasi salohiyat bozor konyukturasi

Bibliografik manbalar

Farmon (2016) Erkin iqtisodiy zonalar hududida imtiyoz va preferensiyalar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.10.2016 yildagi PF-4853-son Farmoni

Karimqulov J.I. (2019) Erkin iqtisodiy hududlarga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni rivojlantirish yo‘nalishlari. Iqt. fan. dok. ilm. dar. olish uchun yoz. diss. avtoref. – T.: BMA,. – 13 b.

Xujamkulov D.Y. (2019) Erkin iqtisodiy hududlar. Darslik. –T.: IQTISODIYOT, – 408 b.

Zaynalov J.R., Aliyeva S.S., Ruzibayeva N.X. (2020) Darslik/Investitsiya, -480 b.

Вахабов А.В. Хожибакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. (2010) Инностранные инвестиции. Учебное пособие. – Т.: Молия,. -С.180

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Jumaqulov, O. (2023). ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH VA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH MASALALARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 80–83. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp80-83