BANKLARARO RAQOBAT VA UNING BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASHDAGI ROLI

Mualliflar

  • Isroil Jo‘rayev

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp72-79

Annotasiya

Ushbu maqolada banklararo raqobat va uning mamlakat bank tizimi barqarorligini ta’minlashdagi roli ko‘rib o‘tilgan. Shuningdek, mamlakatimizda banklararo raqobatning joriy holati va unga xos bo‘lgan tendensiiyalar, bank tizimi barqarorligi va unga ta’sir qiluvchi omillar tahlil qilingan va xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar:

raqobat banklararo raqobat bank kapitali kredit portfeli bank barqarorligi

Bibliografik manbalar

Arifxodjaeva M.I. (2016) O‘zbekiston Respublikasi bank tizimida raqobat va uni rivojlanishida innovatsion texnologiyalarning o‘rni. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr.

Asli Demirguc-Kunt and Harry Huizinga. (2004) Market discipline and deposit insurance. Journal of Monetary Economics, vol. 51, issue 2, 375-399.

Christian König gen. Kersting & Stefan Trautmann & Razvan Vlahu, (2020). "Bank instability: Interbank linkages and the role of disclosure," Working Papers 665, DNB.

Ibrohimovich, J. I. (2019). Deposit Base of Commercial Banks of Uzbekistan: Modern Status and Ways to Strengthen. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 3, 10.21070/ijler.2019.V3.35. https://doi.org/10.21070/ijler.2019.V3.35

Jurayev PhD, I. (2021). Urgent Issues To Increase The Sustainability Of The Banking System Of The Republic Of Uzbekistan. International Finance and Accounting, 2021(6), 12.

Klapper, Leora & Ariss, Rima & Berger, Allen. (2009). Bank Competition and Financial Stability. Journal of Financial Services Research. 35. 99-118. 10.1007/s10693-008-0050-7.

Kurbanov, R. (2022). BANKLAR KAPITALLAShUV DARAJASINI OShIRIShNING DOLZARB MASALALARI. Ekonomika i obrazovanie, 23(4), 96-101.

Kurbanov, R. B., & Asirarov, R. Z. (2022). The role of the bank's initial public offering in increasing the capitalization of commercial banks. Asian Journal of Research in Banking and Finance, 12(4), 30-36.

Kurbonov PhD, R. (2021). Analysis of efficiency indicators of private banks activity. International Finance and Accounting, 2021(1)

Mirzaev F.I. (2009) O‘zbekistonda banklararo raqobatni shakllantirishning konseptual asoslari. Iqtisod fanlari doktori... diss. avtoreferati. – Toshkent:O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliyaakademiyasi, – 41 b.

Xavier Vives. (2016) Competition and Stability in Banking: The Role of Regulation and Competition Policy. Published by: Princeton University Press. Pages: 344.

Yuldasheva S.Sh. (2022) O‘zbekistonda tijorat banklarining raqobatbardoshligini oshirishning shart-sharoitlari. Iqtisodiyot va ta'lim / 5-son.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Jo‘rayev, I. (2023). BANKLARARO RAQOBAT VA UNING BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA’MINLASHDAGI ROLI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 72–79. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp72-79