RAQAMLI IQTISODIYOTDA SOLIQ TUSHUMLARINI SAMARALI BOSHQARISH MASALALARI

Mualliflar

  • Uguloy Berdiyeva

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp49-54

Annotasiya

Maqolada raqamli iqtisodiyot doirasida soliqqa tortishni optimallashtirishga qaratilgan strategiya va uslublarni tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tez rivojlanayotgan raqamli bozor va tijorat faoliyatining yangi shakllarining paydo bo'lishi sharoitida soliqni samarali rejalashtirish davlat moliyaviy barqarorligining asosiy jihatiga aylanmoqda. Maqolada soliq qonunchiligini moslashtirish, maʼlumotlarni yigʻish va tahlil qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish mavzulari yoritilgan. Barqaror va prognoz qilinadigan davlat daromadlarini taʼminlashning asosiy omili boʻlgan raqamli tranzaksiyalar va xizmatlar boʻyicha soliqlarni samarali undirish mexanizmlarini ishlab chiqishga alohida eʼtibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar:

raqamli iqtisodiyot soliqqa tortish davlat byudjeti raqamli soliqlar soliq qonunchiligi

Bibliografik manbalar

Joseph, Rojers. (2018). Digital Transformation, Business Model Innovation and Efficiency in Content Industries: A Review. The International Technology Management Review. 7. 59. 10.2991/itmr.7.1.6.

Конягина, М.Н. (2019) Зарубежный опыт применения цифрового инструментария прогнозирования налоговых поступлений в бюджет / М. Н. Конягина // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. –. – Т. 10, № 3(40). – С. 127-136. – EDN KREWVB.

Васильева М.В. (2022) Актуальные аспекты налогообложения в условиях цифровизации // Учет и статистика. №2 (66). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-aspekty-nalogooblozheniya-v-usloviyah-tsifrovizatsii (дата обращения: 28.11.2023).

Bo Zhang, Ming-Lang Tseng, Lili Qi, Yuehong Guo, Ching-Hsin Wang. (2023) A comparative online sales forecasting analysis: Data mining techniques, Computers & Industrial Engineering, Volume 176, 2023, https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.108935.

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835222009238)

Rudzkis, R. & Mačiulaitytė, E. (2007). Econometrical Modelling of Profit Tax Revenue. Nonlinear Analysis. Modelling and Control. 1. 10.15388/NA.2007.12.1.14724.

Wang, Shouyi & Chaovalitwongse, Wanpracha. (2011). Evaluating and Comparing Forecasting Models. 10.1002/9780470400531.eorms0307.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Berdiyeva, U. (2023). RAQAMLI IQTISODIYOTDA SOLIQ TUSHUMLARINI SAMARALI BOSHQARISH MASALALARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 49–54. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp49-54