KORXONA XODIMLARI POTENTSIALIDAN SAMARALI FOYDALANISH TAHLILI

Mualliflar

  • Ziyoda Begmatova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp43-48

Annotasiya

Ushbu maqolada xodimlarni samarali boshqarishning amaliy vazifalari, omillari va iqtisodiy muvaffaqiyati, shuningdek, kadrlar salohiyatini tahlil qilish va amaldagi usullarni qo'llash zarurati ko'rib chiqiladi. U mehnat salohiyatini ro'yobga chiqarish, shaxsiy qobiliyatlarni rivojlantirish, odamlarga bajarilgan ishlardan qoniqish va ularning yutuqlarini jamoatchilik tomonidan tan olish va qulay muhitni ta'minlash uchun mo'ljallangan. Xodimlarni rejalashtirish, shuningdek, ishlab chiqarish ehtiyojlarini qondirishga va xodimlar va umuman jamiyat manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan. Bugungi kunda har qachongidan ham ko'proq bozor sharoitlari va kompaniya xodimining manfaatlarini uyg'unlashtirish imkoniyatlarini izlash kerak.

Kalit so‘zlar:

kadrlar salohiyati kadrlar ijtimoiy-psixologik fazilatlar ijtimoiy-demografik ekspert tahlili va empirik

Bibliografik manbalar

Балашов Ю.К. (2013) Оценка персонала организации / Балашов Ю.К. – М.: Высшая школа, – 369 с.

Кибанова А.Я., Дуракова И.Б. (2015) Управление персоналом организации: Учебное пособие – М.: Издательство Экзамен, – 565 с.

Кондратьев В.В. (2015) HR-инжиниринг. Как построить современную модель организации деятельности персонала / В.В. Кондратьев, Ю.А. Лунев. – М.: Новое знание, – 311 с.

Маусов, Н. (2001) Менеджмент персонала – ключевое звено внутрифирменного управления/ Н. Маусов // Проблемы теории и практики управления. – №6. – С. 8–12.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Begmatova, Z. (2023). KORXONA XODIMLARI POTENTSIALIDAN SAMARALI FOYDALANISH TAHLILI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 43–48. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp43-48