O‘ZBEKISTONDA SOLIQ QARZDORLIGI ULUSHINI XORIJ TAJRIBASI ASOSIDA KAMAYTIRISH YOʻLLARI

Mualliflar

  • Ulug‘bek Hakimov

Annotasiya

Mazkur maqolada soliqlarning iqtisodiyotidagi ahamiyati hamda bugungi kunda, mamlakatda soliq qarzdorligi qisqartirish dolzarb masalalardan biri ekanligi tadqiq qilingan. Soliq qarzdorligini qisqartirish bo‘yicha xorijiy iqtisodchi olimlarning qarashlari o‘rganilgan. Xorijiy mamlakatlarda soliq qarzdorligini undirishning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Yuqorida qayd etilgan holatlardan kelib chiqib, mamlakatimizda soliq qarzdorligini qisqartirish, shu jumladan uni samarali undirish amaliyotini takomillashtirish borasida taklif va tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so‘zlar:

soliq organi soliq to‘lovchilar yuridik shaxslar yakka tartibdagi tadbirkorlar soliq yuki soliqlar va yig‘imlar soliq qarzdorligi davlat budjet

Bibliografik manbalar

(Farmon 2022) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi.

Мороз В.В. (2011) Налоговое администрирование задолженности организаций по налогам и сборам: проблемы взыскания.: дис. канд. экон. наук. – c. 36.

Michael Brostek (2009). Tax debt collection IRS needs to better manage the collection notices sent to individuals. // United States government Accountability office. P-27.

Виноходова И.Г. (2019) Совершенствование практики взыскания задолженности организаций по налогам и сборам. // Научное статя.-c.22.

Подколзин А.Г. (2016) Журнал «Российское предпринимательство» №2 c. 74.

Tangriqulov A. va boshq. (2010) Soliq qarzi va uni undirish. O‘quv qo‘llanmasi. – T.: “Yangi asr avlodi” nashriyoti. –b. 51.

O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi, 96-modda. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020-yil. – 640 bet.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Hakimov, U. (2023). O‘ZBEKISTONDA SOLIQ QARZDORLIGI ULUSHINI XORIJ TAJRIBASI ASOSIDA KAMAYTIRISH YOʻLLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(2), 37–42. Retrieved from https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/43