KORXONANING IQTISODIY SAMARADORLIGI KO‘RSATKICHINI BAHOLASH

Mualliflar

  • Nilufar Batirova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp127-136

Annotasiya

Maqolada sanoat korxonalarining innovatsion va investitsiya loyihalari samaradorligini baholashda moliyaviy ko'rsatkichlarning ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Ta’kidlanishicha, sanoat korxonalarining o‘sishi va bozorga qo‘shgan hissasi ularning rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari bo'lmasligi kerak. Shuningdek, maqolada AQSh kabi xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida, innovatsiyalarning korxonalarning iqtisodiy va texnologik rivojlanishi uchun ahamiyati yoritilgan. Sanoat sektorini innovatsion rivojlantirishda universitetlarning roli, shuningdek, innovatsion mahsulotlarni tijoratlashtirish va ilg‘or texnologiyalarni ta’minlashning ahamiyati ta’kidlangan. Zamonaviy ishlab chiqarish fondlarining ahamiyati va korxonalarni rivojlantirish uchun kreditlar ajratish kabi moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyoj haqida ham ma’lumot berilgan. Yana bir muhim jihat-sanoat korxonalari ishchilari, mutaxassislari va rahbarlarini tayyorlash, shu jumladan, innovatsion loyihalarni davlat tomonidan moliyalashtirish, soliq imtiyozlari, fan va sanoat hamkorligi masalalariga ham to‘xtab o‘tilgan. Shuningdek, kichik biznes innovatsiyalarini qo'llab-quvvatlash va innovatsion infratuzilmani yaratish haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar:

moliyaviy barqarorlik biznes-inkubator transfer markazi innovatsiya investitsiya

Bibliografik manbalar

Barancheev V. P., Maslennikova, N. P., & Mishin, V. M. (2015). Innovation management. Pp. 124-125.

Batirova N. S. (2019). Analysis of the innovative level of industry in the tashkent region. Economics and Finance Vol. 12. Pp. 47-70. doi.org/10.34920/ivm.12.2019.63-70

Block, F. (2015). Innovation and the invisible hand of government. In State of innovation. Pp. 9-34. Kochetkova S.V., Kochetkova O.V. (2016). Model of the condition of the innovative potential of industrial enterprises. Innovations, (5 (211)).

KONDRATIEV WAVES: (2022) Еconomy and geopolitics of XXI century. Длинные циклы н.д. Кондратьева: Экономика и геополитика XXI века. Mahmudov M.F. (2019). Features of effective useage of industrial potential in Kashkadarya region. Научные исследования. №2 (28).

Maslennikov M. I. (2017). The technological innovations and their impact on the economy. Economy of Region. Vol. 4. Pp. 1221–1225. doi: 10.17059/2017-4-20.

Romanova O.A. (2018). Priorities of Russian industrial policy in the context of the challenges of the fourth industrial revolution. Part 2. // Economics of the region. V-14, no. 3. - S. 806-819

Vazagova F.V., Kilchukov Z.H. (2015) The role of the branches of the industrial complex in the implementation of a new model of economic development. Fundamental research. Pp. 343-346.

Глазьев С.Ю. (2012). Современная теория длинных волн в развитии экономики.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Batirova, N. (2023). KORXONANING IQTISODIY SAMARADORLIGI KO‘RSATKICHINI BAHOLASH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(6), 127–136. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp127-136