MOLIYAVIY XIZMATLAR BOZORIDA RAQOBATNI RIVOJLANTIRISH VEKTORI SIFATIDA DAVLAT ISHTIROKINI KAMAYTIRISH

Mualliflar

  • Ўғилой Абдулазизова

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp103-107

Annotasiya

Ushbu maqola moliyaviy xizmatlar bozorida raqobatni rivojlantirish vektorlaridan biri sifatida davlat ishtirokini kamaytirish mavzusini ko'rib chiqqan. Mualliflar moliya bozorlariga davlat aralashuvini oshirish yoki saqlab qolishning salbiy oqibatlarini tahlil qildilar. Maqolada raqobat va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni hisobga olgan holda qanday choralar davlat aralashuvini kamaytirishga yordam berishi mumkinligi muhokama qilingan.

Kalit so‘zlar:

raqobat moliya bozori davlat aralashuvi

Bibliografik manbalar

Cook, L. D. (2023). Generative AI, Productivity, the Labor Market, and Choice Behavior: A speech at the National Bureau of Economic Research Economics of Artificial Intelligence Conference, Fall 2023, Toronto, Canada, Sept. 22, 2023 (No. 96966).

Edwards, S. (Ed.). (2009). Capital controls and capital flows in emerging economies: policies, practices, and consequences. University of Chicago Press.

Horn, S., Reinhart, C. M., & Trebesch, C. (2020). How much money does the world owe China?. Harvard Business Review, 26.

Shiller, R.J. (2013). From efficient markets theory to behavioral finance. Journal of economic perspectives, 17(1), 83-104., Shiller, R. J. (2013). Finance and the good society. Princeton University Press.

Stiglitz, J. E. (1993). The role of the state in financial markets. The world bank economic review, 7(suppl_1), 19-52., Joseph E. Stiglitz, Atkinson, and Anthony B. Lectures on public economics: Updated edition. Princeton University Press, 2015.

Послание (2018) Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 28.12.2018 г.

Постановление (2017) Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской системы республики» от 12.09.2017 г. № ПП–3270.

Тавасиев А.М. (2016). Госбанки и банки с государственным участием в капитале-необходимы //Банковское дело. – 2016. – №. 12. – С. 42-45.

Указ (2022), Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28.01.2022 г. № УП-60.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Абдулазизова, Ў. (2023). MOLIYAVIY XIZMATLAR BOZORIDA RAQOBATNI RIVOJLANTIRISH VEKTORI SIFATIDA DAVLAT ISHTIROKINI KAMAYTIRISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(6), 103–107. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp103-107