UY XOʻJALIKLARINING DAROMADLARI VA XARAJATLARIGA SOLIQLARNING TA’SIRI

Mualliflar

  • Jaxongir Xojiyev

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp95-102

Annotasiya

Respublikamiz iqtisodiyotini barqaror rivojlanishida milliy daromadning izchil o‘sishi uy xo‘jaligi shaxsiy tasarrufidagi daromadlarining ortishini ta’minlasa-da, ushbu daromadlarni ijtimoiy-adolat prinsiplari asosida taqsimlash orqali daromadlar tengsizligi holatining oldini olishning moliyaviy mexanizmlariga ehtiyoj sezadi.

Kalit so‘zlar:

aholi daromadlari soliq tizimi vertikal va gorizontal tenglik soliq rejimi daromadlarning nafliligi

Bibliografik manbalar

Acemoglu D. (2007) An Introduction to Modern Economic Growth. Journal of Economic Theory, Elsevier, vol., 147 (2), pages 45-550; Acemoglu D., Ticchi D. & Vindigni A. Emergence and persistence of inefficient states. Journal of the European Economic Association, 2011, 9 (2), 177-208.

Alesina A. and Rodrik D. (2020) Distributive politics and economic growth. Quarterly Journal of Economics, 1994, 109, 2, pp. 465-90; Perotti R. Growth, (2020) Income Distribution, and Democracy: What the Data Say. Journal of Economic Growth, 1996, 1 (2), 149 -187. Retrieved April 15, 2020, from: www.jstor.org/stable/40215914.

Galor O. and Tsiddon D. (2008) Technological Progress, Mobility, and Economic Growth. The American Economic Review, 1997, 87 (3), 363-382. Retrieved May 16, 2020, from www.jstor.org/stable/2951350; Foellmi R. and Oechslin M. Why progressive redistribution can hurt the poor. Journal of Public Economics, 2008, 92 (3-4), 738-747.

Isaev, F. (2021). Мол-мулкни солиққа тортишни такомиллаштириш. Iqtisodiyot va Innovatsion Texnologiyalar, (6), 326–333. Retrieved from https://inlibrary.uz/index.php/economics_and_innovative/article/view/12224

Jumaev Nadir Hosiyatovich, Rizaev Nurbek Kadirovich, & Isaev Fakhriddin Ikromovich. (2023). ORGANIZATION OF TURKIC STATES: INTEROPERATION AND ACCOUNTING SYSTEM. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 13, 116–129. Retrieved from https://journalzone.org/index.php/bjgesd/article/view/245

Piketty T. and Goldhammer A. (2015). The Economics of Inequality. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press. Retrieved May 16, 2020, from www.jstor.org/stable/j.ctvjnrtk.

Saez E. Striking it Richer (2018). The Evolution of Top Incomes in the United States (Updated with 2018 estimates). Retrieved: March 25th, 2020. From: eml.berkeley.edu/~saez/saez-UStopincomes-.pdf.

Агзамов А.Т. (2019) Жисмоний шахсларни солиққа тортиш амалиётини такомиллаштириш. / Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., й.

Маршалл А. (1993) Принципы экономической науки. В 3 т. – М.: Инфра-М,. – 217 с.

Ўринов В. (2018) Солиқ юки: даромадлар тенг, аммо // “XXI asr” ижтимоий-сиёсий газетаси. йил 24 май, 21 (759).

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xojiyev, J. (2023). UY XOʻJALIKLARINING DAROMADLARI VA XARAJATLARIGA SOLIQLARNING TA’SIRI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(6), 95–102. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp95-102