ALTERNATIV MOLIYAVIY TIZIMLARDA XULQ-ATVOR MOLIYASINING AHAMIYATI VA BUGUNGI KUNDAGI O’RNI

Mualliflar

  • Bunyod Usmonov
  • Shahina Mamayusupova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp90-94

Annotasiya

Moliya tizimini mamlakat miqyosida raqamlashtirish hamda takomillashtirish va moliya tizimini rivojlantirishda bozor konyukturasini takomillashtirib borish doimo muhim ahamiyat kasb etib kelgan. 2008-yildan so’ngra ushbu ko’lamni yanada takomillashtirish avj oldi. Ushbu maqolada islom moliyasi hamda xulq atvor moliyasi to’g’risida ko’plab iqtisodchi olimlarning yondashuvlari hamda umumiy xulosa keng yoritilib berilgan.

Kalit so‘zlar:

alternativ moliya standart inqiroz islom moliyasi moliya tizimi

Bibliografik manbalar

Allen, F., Carletti, E., & Valenzuela, P. (2013). Financial intermediation, markets, and alternative financial sectors. Handbook of the Economics of Finance, 2, 759-798.

Bilan, Y., Rubanov, P., Vasylieva, T. A., & Lyeonov, S. (2019). The influence of industry 4.0 on financial services: Determinants of alternative finance development. Polish Journal of Management Studies.

Farag, H., & Johan, S. (2021). How alternative finance informs central themes in corporate finance. Journal of Corporate Finance, 67, 101879.

Rajan, R. G. (2006). Has finance made the world riskier?. European financial management, 12(4), 499-533.

Shefrin, H. (2010). Behavioralizing finance. Foundations and Trends® in Finance, 4(1–2), 1-184.

Usmonov Bunyod (2023). ANALYSIS OF EQUITY AND ITS EFFICIENCY IN JOINT STOCK COMPANIES OF UZBEKISTAN. World Economics and Finance Bulletin, 20, 167-171. Retrieved from https://www.scholarexpress.net/index.php/wefb/article/view/2480

Usmonov, B. (2023). The Impact of the Financial Ratios on the Financial Performance. A Case of Chevron Corporation (CVX). In: Koucheryavy, Y., Aziz, A. (eds) Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. NEW2AN 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13772. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30258-9_28

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Usmonov, B., & Mamayusupova, S. (2023). ALTERNATIV MOLIYAVIY TIZIMLARDA XULQ-ATVOR MOLIYASINING AHAMIYATI VA BUGUNGI KUNDAGI O’RNI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(6), 90–94. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp90-94