JAHON SAVDO TASHKILOTINING MILLIY IQTISODIYOTLAR INTEGRATSIYALASHUVIGA TA’SIRLARI

Mualliflar

  • Zokir Sodikov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp63-69

Annotasiya

Ushbu maqolada global miqyosda faoliyat olib borayotgan va xalqaro bozorning rivojlanishida muhim rol o’ynayotgan Jahon Savdo Tashkilotining vujudga kelish tendensiyasi va uning mamlakatlarni xalqaro savdodagi faoliyatini jadallashtirishga ta’siri tadqiq qilingan. Zero, bugungi kunda bu tuzilmada 164 ta a’zodan iborat ishtirokchilar faoliyat olib borayotgan bo‘lib, ular jahon savdosining 95%dan ortiq qismini amalga oshirmoqda. Shu bois bunday tizimning shakllanish va rivojlanish tendensiyasi muntazam ravishda tadqiq qilinishi va erishilayotgan natijalar hamda kelib chiqayotgan muammolar ko‘rsatilib, tahliliy xulosalar qilib borilishi dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Kalit so‘zlar:

Jahon savdo tashkiloti (JST) milliy iqtisodiyot eksport rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar

Bibliografik manbalar

Fayzulloyev, Sh.J. (2023). O’ZBEKISTONNING JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO’SHILISHI NIMANI ANGLATADI. ROSSIYA TAJRIBASI: EKSPERT FIKRLARI. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(2), 205–209. https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/10720

IMF. (2023). World Economic Outlook Database.

Ismailova N.S. Uchqun Ro’Zimurod O’G’Li Rashidov, Abror Ro’Zimurod O’G’Li Rashidov (2021) JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO'SHILISH: QO'SHILISH JARAYONI HAMDA UNING QONUNIY ASOSLARI //Scientific progress. – №. 2.

ITC Trademap. (2023). https://www.trademap.org/Index.aspx.

Nilufar, I. (2022). JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A’ZOLIKNING MAMLAKATLAR TASHQI SAVDOSI UCHUN AFZALLIKLARI. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/560

Sodikov Z.R. (2021) Globallasuv sharoitida tashqi savdoning rivojlanish tendensiyasi. Monografiya. –T.: “Complex print”, 2021. 84 b.

World Investment Report (2022) https://unctad.org/data-visualization/global-foreign-direct investment-flows-over-last-30-years.

World Trade organisation. (2022). Report on G20 Trade Measures. https://www.wto.org

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Sodikov, Z. (2023). JAHON SAVDO TASHKILOTINING MILLIY IQTISODIYOTLAR INTEGRATSIYALASHUVIGA TA’SIRLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(6), 63–69. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp63-69