O’ZBEKISTONDA MAXSUS IQTISODIY HUDUDLARNING SHAKLLANISHI VA ISTIQBOLLARI

Mualliflar

  • Jaloliddin Nurboyev

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp40-44

Annotasiya

Ushbu maqolada maxsus iqtisodiy hududlarning nazariy-uslubiy asoslari o‘rganilgan bo‘lib, erkin iqtisodiy hamda maxsus iqtisodiy zonalarning farqli jihatlari keltirilgan. Maqolaning maqsadi Jahon xo’jaligida maxsus iqtisodiy hududlarning shakllanishi, ya’ni tashkil qilish va jahon xo’jaligida maxsus iqtisodiy hududlar faoliyatini rivojlantirish orqali “iqtisodiy mo’jiza”ga erishgan va milliy iqtisodiyot taraqqiyotida tashqi savdo-sotiq siyosatini ilmiy nuqtai nazardan tadqiq etish, uning ijobiy tomonlarini umumlashtirish asosida O’zbekistonda maxsus iqtisodiy hududlarni tashkil qilish va uni rivojlantirish istiqbollari, hamda maxsus iqtisodiy hududlarlarni tashkil etishdagi jahon tajribasidan O’zbekistonda foydalanish imkoniyatlari borasida takliflar ishlab chiqishdan iboratdir. Tadqiqot natijasida quyidagi xulosa va takliflar shakllantirilgan: erkin iqtisodiy zonalar ham maxsus iqtisodiy zonalarning bir turi bo‘lsa, erkin zonalar erkin portlar faoliyatini tavsiflaydi; xorijiy mamlakatlar amaliyotida maxsus iqtisodiy zonalarning erkin savdo zonalari, erkin ishlab chiqarish hududlari, erkin iqtisodiy hududlar, texnologik-innovatsion parklar va boshqa turlari keng qo‘llaniladi.

Kalit so‘zlar:

erkin iqtisodiy zona maxsus iqtisodiy zona erkin port erkin eksport hududi erkin zona

Bibliografik manbalar

Farmon (2008) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Navoiy viloyatida erkin industrial-iqtisodiy zona tashkil etish to‘g‘risida” (04.12.2008 12:01) farmoni

Farmon (2008) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “Navoi viloyatida erkin industrial-iqtisodiy zona tashkil etish to’g’risida” 02.12.2008 y.N PF-4059

Navoi guide - www.navoi-fiez.uz

Tsjou Chibo (2006) “XXRda MIH bo’yicha chet el mutaxassislari”, “Guandundagi sotsiologiya” jurnali/Tsjou Chibo, С 47-47

Vey Kayian, (2006) “XXRdagi 5ta MIH rivojlanishini o’rganish”, Iqtisodiy boshqaruv nashri, С 68-74

Дьюар С. (1997) «СЭЗ - возможности и ограничения». Деловой партнер №7, С 55-57

Мозиас П. “Свободные экономические зоны: тенденции мирового опыта”. Финансовый бизнес. 1994. - №3 ; С 21-23

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Nurboyev, J. (2023). O’ZBEKISTONDA MAXSUS IQTISODIY HUDUDLARNING SHAKLLANISHI VA ISTIQBOLLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(6), 40–44. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp40-44