QURILISH KORXONALARIDA SIFAT MENEJMENTINI BAHOLASHDA MODELLASHTIRISH USULLARIDAN FOYDALANISH

Mualliflar

  • Zarina Ashurova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp9-13

Annotasiya

Maqolada qurilish korxonalarida sifat menejmentini baholashda modellashtirish usullaridan foydalanish hamda qurilishda sifat menejmenti mohiyati va uning xususiyatlari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar:

ilmiy-texnik rivojlanish mahsulot sifati odamiylik omillari me’yoriy ijod faoliyati ratsional me’yori

Bibliografik manbalar

Qaror (2020) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-fevraldagi “Qurilish korxonalarida sifatini tubdan yaxshilash va qurilishni nazorat qilish tizimini takomillashtirish choralari to‘g‘risida”gi PQ-4586-son Qarori.

Байбурин А.Х. (2009) Обеспечение надежности строително-монтажных работ по параметрам качества продуксии.- Предотвращение аварий зданий и сооружений. Эlektron jurnal, y., 2 kv.

Белов А.В. (2012) Задачи обеспечения качества протсессов строителства. Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - https://cyberleninka.ru/article/n/zadachi-obespecheniya-kachestva-protsessov-stroitelstva.

Кузнесов О.Ф., Миронов Н.А., Кузнесова А.О. (2014) Оценка качества строительно-монтажных работ с использованием современных технологий.- Приволжский научный вестник № 5 (33), с. 33

Лукманова И.Г., Нежникова Е.В. (2013) Комплексная отсенка системы менеджмента качества в строителстве. Фундаментальные исследования, №10, - с.1791

Саморядов С.В., Шрейбер А.А., Манохин Е.М. (2018) Надежност строителной продуксии. Вестник МИТУ-МАСИ, № 2 –, с.5

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Ashurova, Z. (2023). QURILISH KORXONALARIDA SIFAT MENEJMENTINI BAHOLASHDA MODELLASHTIRISH USULLARIDAN FOYDALANISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(6), 9–13. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp9-13