OLIY TA’LIM XIZMATLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Mualliflar

  • Zamira Abdullayeva

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp5-8

Annotasiya

Ushbu ilmiy maqolada oliy ta’lim tizimini takomillashtirishning o‘rni, oliy ta’lim raqobatbardoshligini oshirishda ta’lim xizmatlari bozorining asosiy vazifalarini belgilash va ularni amalga oshirish yo‘llari bayon etilgan. Shuningdek, oliy ta’lim muassasalari faoliyatida ta’lim xizmatlarining o‘ziga xos jihatlarini aniqlash va baholash bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar:

oliy ta’lim ta’lim xizmatlari oliy ta’limdagi raqobat ta’lim sifati kadrlar tayyorlash ta’lim xizmatlari marketingi

Bibliografik manbalar

Eshboyev A.X. (2008). Bozor munosabatlariga o‘tish davrida ta’lim tizimining milliy iqtisodiyotni rivojlantirishga ta’siri: i.f.n. dis. avtoreferati. – T.: - 25 b.

Farmon (2022). O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28 yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni.

Kucharov A.S. (2006). Tadbirkorlik sohasi uchun oliy ma’lumotli mutaxassislarni tayyorlashda boshkarishning tashkiliy-iqtisodiy omillarini takomillashtirish: i.f.d. ...dis. avtoreferati. -T.: – 40 b.

Qaror (2017). O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27 iyuldagi “Oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3151-son qarori.

Usmonova R.M. (2011) Ta’lim xizmatlari bozorida iqtisodiy munosabatlarni takomillashtirish (oliy ta’lim misolida): i.f.n. ...dis. avtoreferati. - T.: - 25 b.

Вахабов А., Имамов Э. (2007) Высшее образование в Центральной Азии. Задачи модернизации. –М.: -214 с.

Максимова Е.В. (2005) Развитие конкурентоспособности студента в образовательном процессе университета: автореф.дис. ...канд.пед.наук. Оренбург, 14-16 с.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Abdullayeva, Z. (2023). OLIY TA’LIM XIZMATLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(6), 5–8. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp5-8