ЛИЗИНГ МУОМАЛАЛАРИ ҲИСОБОТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ТРАНСФОРМАЦИЯ АСОСИДА ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ

Mualliflar

  • Алишер Бахадиров

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss5-pp90-95

Annotasiya

Ушбу мақолада лизинг берувчиларда лизинг муомалалари ҳисоботини трансформациялаш жараёни ва халқаро стандартлар асосида ҳисобот тузилиши тартиблари ўрганиб чиқилган ва асосий маълумотлар кўрсатиб ўтилган.

Kalit so‘zlar:

лизинг лизинг субъектлари ва объектлари лизинг муомалалари ҳисоби трансформация халқаро стандартлар

Bibliografik manbalar

Ташназаров С.Н., Ташназарова Д.С. (2018) Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари. – Самарканд: СамИСИ,. – 421 б.

Сабирова З.Қ. (2022) Хўжалик юритувчи субъектларда бухгалтерия ҳисобини халқаро стандартлар асосида ташкил этиш. // “Логистика ва иқтисодиёт” илмий-электрон журнали. 3-сон. / Оrganization of accounting in economic entities based on international standards. // “Logistics and economy” scientific-electronic jounal. 2020 year, Issue 3.

Қулжонов О.М., (2005) Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида лизинг муомалалари бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш//и.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. – Т.: БМА, 22-б.;

Эргашева Ш.Т. (2021) «Международные стандарты финансовой отчетности”. Учебник. – Т.: ТГЭУ, – 310 стр.

Керимов В.Э., (2018) Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. –М.: Дашков и К.. -724 c.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Бахадиров, А. (2023). ЛИЗИНГ МУОМАЛАЛАРИ ҲИСОБОТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ТРАНСФОРМАЦИЯ АСОСИДА ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(5), 90–95. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss5-pp90-95