KREDITLASH BOZORLARIDA RAQOBATNI RIVOJLANTIRISHDA MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH MANBALARINING ROLI

Mualliflar

  • O‘g‘iloy Abdulazizova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss5-pp63-69

Annotasiya

Ushbu maqola mikrokredit tashkilotlariga e'tibor qaratgan holda kreditlash bozorlarida raqobatning rivojlanishi sharoitida muqobil moliyalashtirish manbalarining mohiyati va rolini o'rganadi. Muallif mikrokredit tashkilotlarining raqobat dinamikasiga ta’siri, ularning moliyaviy xizmatlardan foydalanish yo‘lidagi to‘siqlarni kamaytirish va kichik biznes va moliyaviy resurslari cheklangan aholi uchun kredit berish shartlarini yaxshilash imkoniyatlarini tahlil qiladi. Tadqiqot natijalari raqobatni rag‘batlantirish va iste’molchilar va tadbirkorlarning keng doirasi uchun moliyaviy inklyuzivlikni kengaytirishda mikrokredit tashkilotlarining ahamiyatini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar:

raqobat moliyaviy xizmat raqobat siyosati mikromoliya

Bibliografik manbalar

Fischer, G., & Ghatak, M. (2011). Spanning the chasm: Uniting theory and empirics in microfinance research. In The handbook of microfinance (pp. 59-75).

Garikipati, S., Johnson, S., Guérin, I., & Szafarz, A. (2017). Microfinance and gender: Issues, challenges and the road ahead. The Journal of Development Studies, 53(5), 641-648.

Khamdamov, S. J., Usmanov, A. S., Abdulazizova, O., Isaev, F., Kholbaev, N., Makhmudov, S., & Kholbaeva, S. (2022, December). ECONOMETRIC MODELING OF CENTRAL BANK REFINANCING RATE IN UZBEKISTAN. In Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 253-257).

Sengupta, R., & Aubuchon, C.P. (2008). The microfinance revolution: An overview. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 90 (January/February 2008).

Yunus, M., & Heiden, C. (2019). The future of microfinance. Brown J. World Aff., 26, 119.

Абдулазизова, Ў. (2023). Нaпpaвления paзвития кoнкуpенции и кoнкуpентнoй cpеды нa pынкax финaнcoвыx уcлуг Узбекистана. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 1(3), 93-99.

Абдулазизова, Ў. (2023). Проблемы формирования конкурентного рынка финансовых услуг Узбекистана. Iqtisodiyot va taʼlim, 24(3), 12-21.

Банерджи, А., & Дюфло, Э. (2022). Экономическая наука в тяжелые времена. Продуманные решения самых важных проблем современности. Litres.

Указ (2020) Указ Президента Республики Узбекистан от 12.05.2020 г. №УП-5992 «О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы»

Усманов, А., & Абдулазизова, У. (2022). Причинно-следственные связи некоторых макроэкономических показателей. Экономика и образование, 23(6), 17–22. извлечено от https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/805

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Abdulazizova, O. (2023). KREDITLASH BOZORLARIDA RAQOBATNI RIVOJLANTIRISHDA MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH MANBALARINING ROLI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(5), 63–69. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss5-pp63-69