ASOSIY VOSITALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI TAHLILINING USLUBIY JIHATLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Mualliflar

  • Umidjon Toʻlayev
  • Oxunjon Xasanboyev

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss5-pp56-62

Annotasiya

Mazkur maqolada asosiy vositalardan foydalanish samaradorligi tahlilining uslubiy jihatlarini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Jumladan, asosiy vositalardan foydalanish samaradorligini ifodalovchi koʻrsatkichlar, fond qaytimi koʻrsatkichi va uning oʻzgarishiga taʼsir koʻrsatuvchi omillar tahlilida taʼsir koʻrsatuvchi omillarni detallashtirish asosida yondashuv amalga oshirilgan. Bu esa, fond qaytimining oʻzgarishiga har bir omilning taʼsir darajalarini aniq baholash imkonini bergan.

Kalit so‘zlar:

asosiy vosita fond qaytimi fond sigʻimi asosiy vositalar rentabelligi asosiy vositalar daromadliligi

Bibliografik manbalar

BHMS (2003) Buxgalteriya hisobining milliy standarti. 5-sonli BHMS “Asosiy vositalar” https://lex.uz/acts/821041 (11.09.2023.) BHMS (2022) Buxgalteriya hisobining xalqaro standarti. 16-son “Asosiy vositalar” Buxgalteriya hisobining xalqaro standarti. https://soliq.uz/storage/regulations/December2022/78ddcdfaa36e4cd2bd630e6144cb499b_28122022.pdf. (11.09.2023.)

Dusmuratov R.D., Boltayev A.S. (2020) Moliyaviy tahlil. –T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2020. – 382 b.

Pardayev M.Q. va boshqalar (2012). Moliyaviy va boshqaruv tahlili. – T.: “Choʻlpon”, 2012. – 267 b.

Pardayev M.Q., Isroilov J.I., Isroilov B.I. (2017) Iqtisodiy tahlil: Oʻquv qoʻllanma. – T, 2017. 446 b.

Qudratov T., Fayziyeva N. (2012) Korxonalar faoliyatining tahlili va nazorati. – T.: “Voris-nashriyoti”, 2012. – 188 b.

Raximov M.Y., Astanakulov O.T., Kalandarova N.N. (2020) Iqtisodiyot subyektlari moliyaviy holatining tahlili. Darslik. - T.: Iqtisod-Moliya. 2020. – 410 b.

Raximov M.Y., Mavlonov N.N., Kalandarova N.N. (2020) Iqtisodiy tahlil. Oʻquv qoʻllanma. – T.: Iqtisod-Moliya, 2020. – 517 b.

Shogʻiyosov T.Sh. (2009) Kompleks iqtisodiy tahlil. – T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2009, - 93 b.

Subramanyam K.R. (2020) Financial statement analysis. 11th edition. New York, Mc Graw-Hill Education, 2016. - 814 pages.

Румянсева Е.Э. (2020) Экономический анализ: Учебник и практикум. Москва: Юрайт, 2020. – 381 с.

Шадрина Г.В. (2020) Экономический анализ: Учебник и практикум. Москва: Юрайт, 2020. – 431 с.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Toʻlayev, U., & Xasanboyev, O. (2023). ASOSIY VOSITALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI TAHLILINING USLUBIY JIHATLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(5), 56–62. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss5-pp56-62