YER RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI

Mualliflar

  • Nigora Safieva

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss5-pp49-55

Annotasiya

“O‘zbekiston-2030” strategiyasida qishloq xo‘jaligida hosildorlik va rentabellik darajasini keskin oshirish maqsadiga erishish borasida bir gektardan olinadigan o‘rtacha daromadni 5 ming dollarga etkazish, qishloq xo‘jaligi sohasida eksport hajmini yiliga 10 milliard dollarga etkazish, hosildorlik ko‘rsatkichlarini paxta bo‘yicha o‘rtacha 45-50 tsentnerga, g‘alla bo‘yicha – 80-85 tsentnerga etkazish kabi vazifalar ijrosini ta’minlash ko‘zda tutilgan. Bu kabi vazifalarning amaliy ijrosi birinchi navbatda, sug‘oriladigan yerlardan foydalanish holatiga bog‘liq. Shundan kelib chiqqan holda, mazkur maqolada sug‘oriladigan yerlardan foydalanishni takomillashtirish borasida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar:

milliy xo‘jalik iqtisodiyotning tarmoq tuzilmasi qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti qishloq xo‘jaligi resurslari agrosanoat majmui

Bibliografik manbalar

Алакоз В.В. (2016) Организация использования сельскохозяйственных земель. Провозглашение и реализация / В.В. Алакоз, Д.А. Овсянников // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. –. – №9. – С. 13-20.

Меркулова Е.Ю. (2015) Методика оценки эффективности использования земельных ресурсов региона / Е.Ю. Меркулова, Г.Б. Вязов // Вестник Тамбовского университета. Гуманитарные науки. – №2(142). – С. 55-65.

Меркулова Е.Ю. (2015) Методика оценки эффективности использования земельных ресурсов региона / Е.Ю. Меркулова, Г.Б. Вязов // Вестник Тамбовского университета. Гуманитарные науки. – №2(142). – С. 55-65.

Ханбаев Т.Г. (2016) Эффективность использования земли в сельском хозяйстве с применением системы показателей / Т.Г. Ханбаев, Л.С. Даибова // Горное сельское хозяйство. –. – №1. – С. 31-35.

Югай А.М. (2018) Землепользование в аграрной сфере / А.М. Югай // АПК: Экономика, управление.. № 4. С. 56.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Safieva, N. (2023). YER RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(5), 49–55. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss5-pp49-55