ZAMONAVIY PUL NAZARIYALARI VA ULARNING RIVOJLANISh BOSQIChLARI (M.FRIDMAN)

Mualliflar

  • Gulnora Ismoilova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss5-pp36-42

Annotasiya

Maqolada monetarizm va uning rivojlanishi, nazariy tushunchalar va unga ta’sir etuvchi omillar o‘rganilgan bo‘lib, klassik olimlarning tadqiqotlari o‘rganilgan va zamonaviy nazariyalar bilan taqqoslangan. Ilmiy maktablarda olimlarning monetarizmga bergan ta’riflari, ularning iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishga ta’siri taxlil qilingan.

Kalit so‘zlar:

iqtisodiyot pul monetarizm pul talabi pul taklifi ishsizlik

Bibliografik manbalar

Fozilov R.P. (1995) «Yeni gelişen ülkelerde merkez bankasının iktisadi ıstıkrarı sağlamadaki rolü» Yük.lisans.tezi. Uludağ Üniversitesi. Türkiye-Bursa. s. – 43.

Fozilov R.P. (1995) «Yeni gelişen ülkelerde merkez bankasının iktisadi ıstıkrarı sağlamadaki rolü» Yük.lisans.tezi. Uludağ Üniversitesi. Türkiye-Bursa. s. – 51.

Fridman M. (2006) Kapitalizm va erkinlik / ing.tarjima. –M.: yangi nashr. -240 s Ismoilova, G., Fozilov, R., & Nabieva, F. (2019). Modern money theories. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8(6), 1425-1434. Ismoilova, G., Nabieva, F., Rahmatullaev, M., & Umarova, G. (2020). Macroeconomic development and factors affecting on it. International Journal of Scientific and Technology Research, 9(3), 3542-3545.

Parasiz I.M. (1995) “Para ve banka: teorik ve politik uygulamalar” Türkiye – Bursa: Ezgi,. -s. 326.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Ismoilova, G. (2023). ZAMONAVIY PUL NAZARIYALARI VA ULARNING RIVOJLANISh BOSQIChLARI (M.FRIDMAN). Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(5), 36–42. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss5-pp36-42