O’ZBEKISTONDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA’MINLASHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING TUTGAN O’RNI

Mualliflar

  • Humoyun Haydarov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss5-pp30-35

Annotasiya

Ushbu maqolada xorijiy investitsiyalarning mamlakatning makroiqtisodiy barqarorligida tutgan ahamiyati, xorijiy investitsiyalarni to’g’ridan-to’g’ri jalb qilishda kuzatilayotgan muammolar, yurtimizda ohirgi yillarda barqaror iqtisodiy o’sishga erishish uchun olib borilayotgan keng ko’lamli islohotlar haqida fikr yuritiladi. Aholi jon boshiga o’zlashtirilayotgan investitsiylar miqdorini oshirish yo’llari o’rganiladi. Tahlil qismida esa makroiqtisodiy barqarorlikga ta’sir o’tkazuvchi omillar qiyosiy va tanlanma usullar orqali chuqur tahlil qilinib natijalar olinadi. Olingan kuzatish va tahlillar orqali xulosa va takliflar beriladi.

Kalit so‘zlar:

makroiqtisodiy ko’rsatkichlar investitsiyalar makroiqtisodiy barqarorlik yalpi ichki mahsulot import

Bibliografik manbalar

Azizov A.S. (2021) To‘g’ridan to‘g’ri xorijiy investitsiyalar jalb qilishda moliyaviy-iqtisodiy va mamlakat xatarlarini kamaytirish. Iqt. fan. bo‘y. fals. dokt. (PhD) diss. Avtoref. – Toshkent: 2021. – 11 b.

Bekmurodov A.Sh. (2019) Xorijiy investitsiyalar. – Toshkent: Iqtisodiyot. – T. O‘quv qo‘llanma.

Farmon (2023) O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O’zbekiston-2030” strategiyasi to’g’risidagi farmoni.

Fozilchayev Sh.Q va Xidirov N.G’ (2017) Investitsiya va lizing asoslari. O’quv qo’llanma. – T.: Moliya, - 22 bet

G’ozibekov D.G’. (2003) Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. – T.: “Moliya”, , 45 bet.

Lui T. Jr Uells va Alvin G. Wint, (2021) Rag’batlantirish xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. Google.scholar.

Qo’ziyeva N.R. (2008) Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rag’batlantirishning moliya-kredit mexanizmini takomillashtirish yo’nalishlari. Iqt. fan. dok. ilm. dar. olish uchun yoz. diss. avtoref. – T.: BMA, 11 bet.

Vaxobov A.B. (2020) Xorijiy investitsiyalar. – Toshkent: Moliya, 2010. – T. – O‘quv qo‘llanma.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Haydarov, H. (2023). O’ZBEKISTONDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA’MINLASHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING TUTGAN O’RNI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(5), 30–35. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss5-pp30-35