JAHONDA ISLOM MOLIYASINING RIVOJLANISH TENDENSIYASI

Mualliflar

  • Sirojiddin Abrorov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss5-pp18-24

Annotasiya

Islom moliyasi sanoati 2021-yilda barqaror ravishda 17 foizga o’sib, uning jami aktivlari hajmi qariyb 4 trillion AQSh dollariga yetdi. Bu o’sish sur’atlari islom banki, sukuk, islom fondlari va boshqa moliya institutlari kabi tarmoqlar faoliyatida yaqqol ko’rindi. Ta'kidlash joizki, umumiy aktivlarning 70 foizini tashkil etuvchi islom bank ishi davlat tomonidan qo’llab-quvvatlangani, operatsion samaradorlik va kuchli talab tufayli kengaydi. Bunda sof daromad 290% ga oshgan bo’lsa, mos ravishta, aktivlarning o’rtacha rentabelligi ham o’sib bordi. Butun dunyo bo’ylab to’liq raqamli islomiy banklarning yuksalishi va LIBORga o’tish jarayoniga javoban Malayziyaning MYOR-i va Ummonning islomiy pul bozorlari vositalari sanoat innovatsiyasini yoqlab chiqdilar. Islom moliyasini rivojlantirish ko’rsatkichi (Islamic Finance Development Indicator) orqali barqarorlikni, boshqaruvni, bilim va xabardorlikni oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlar sanoat taraqqiyotiga ishora etib, islom moliyasini doimiy o’sish va innovatsiyalar uchun yo’naltiradi.

Kalit so‘zlar:

islom moliyasi sanoatning o’sishi jami aktivlar barqarorlik sektorlar islom banki sukuk islom fondlari

Bibliografik manbalar

Abrorov, S. (2023). JAHON MOLIYA BOZORIDA MUOMALADAGI SUKUKLAR TAHLILI. " Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to ‘plami., 142-144.

Abrorov, S. (2023). SUKUK BOZORINI RIVOJLANTIRISH BO ‘YICHA XORIJIY MAMLAKATLARNING ILG ‘OR TAJRIBALARI. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 1(1), 13-20.

Chapra, M.U. (2009). The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help Minimise the Severity and Frequency of Such a Crisis in Future. ICR Journal, 1(2), 226–245. https://doi.org/10.52282/icr.v1i2.745

Grira, J., & Labidi, C. (2021). Banks, Funds, and risks in islamic finance: Literature & future research avenues. Finance Research Letters, 41, 101815. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101815

Аброров, С. (2023). Banklar faoliyatida xulq-atvor iqtsodiyotining ahamiyati. Economics and Innovative Technologies, 11(3), 12-20.

Аброров, Сирожиддин (2022). "СУКУК–ИСЛОМИЙ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР РИВОЖЛАНИШИНИНГ 2021 ЙИЛ ЯКУНЛАРИГА КЎРА ТАҲЛИЛИ." Economics and education 23.6: 258-263.

Аброров, Сирожиддин, and Нуриддин Қорабоев (2020). "Қимматли қоғозлар бозорида сукукнинг ролига оид илмий-назарий мулоҳазалар ва унинг ўзига хос жиҳатлари." Economics and education 1 126-130.,

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Abrorov, S. (2023). JAHONDA ISLOM MOLIYASINING RIVOJLANISH TENDENSIYASI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(5), 18–24. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss5-pp18-24