ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА МАЖБУРИЯТЛАР ҲИСОБИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ЮРИТИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Mualliflar

  • Ирода Ибрагимова
  • Жонибек Қурбонов

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp147-156

Annotasiya

Ушбу мақолада Республикамиз тижорат банклари фаолиятида мажбуриятлар ҳисоби ва аудити муаммоларни аниқлаш ва унинг муаммоларининг ечимини топиш, мамлакатимизда банкларда мажбуриятлар ҳисобини халқаро стандартлар асосида юритиш натижасида халқаро банк амалиётига мос келувчи банкларда мажбуриятлар ҳисобини ташкил қилиш орқали банк мажбуриятларини оптимал даражада шаклланиши, ҳисобини юритишни такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.
Тижорат банкларида мажбуриятлар ҳисобини юритишни тўғри ташкил этилиши тижорат банкларининг самарали ишлаши ва иқтисодий жиҳатдан барқарор бўлишини таъминлайди. Тижорат банклари баланси пассивининг асосий қисмини мажбуриятлар ташкил этиб, улар деярли 85-90 фоиздан иборат бўлади. Мазкур мақолада тижорат банкларида банк мажбуриятлари ҳисобининг тўғри юритилиши бўйича методикасини ишлаб чиқишга қаратилган тадқиқотлар баёни келтирилган. Бу бўйича берилган таклиф ва тавсиялар ТИФ “Миллийбанк” АЖ да бухгалтерия ҳисоб сиёсатини ишлаб чиқишда қўллаш учун қабул қилинган. Тадқиқотлар натижасида тижорат банкларида мажбуриятлар ҳисобини ташкил қилишга доир муаллиф томонидан тавсиялар ишлаб чиқилган.

Bibliografik manbalar

БҲМС (2020) Ўзбекистон Республимкаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари. –Т.: Норма, 2020. -458б.

Ибрагимов А.К., Умаров З.А., К.Р.Хатамов. Н.Қ.Ризаев (2020) Тижорат банкларида молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари. Дарслик.. –Т.:Иқтисод-молия, -560б. б. 45-48.

Қонун (2016) Ўзбекистон Республикасининг «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги » Қонуни 2016 йил 13 апрель, ЎРҚ-404-сон

Очилов И. К., Ибрагимов AК, Кузиев И.Н., Ризаев Н.Қ. (2008) Молиявий ва бошқарув ҳисоби - Тошкент:“Иқтисод-молия,.-444.

Роде Э.М. (1995) Банки, биржи, валюты современного капитализма. М.: «Дело ЛТД»,. -420, стр 148.

Туйчиев А. (2020) Мажбуриятлар ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш. –Т.: ТМИ,.-210 б.

Усатова Л.В., Сероситан М.С., Арская Е.В. (2007) Бухгалтерский учет в коммерческих банках. –М.: Дашков и К.. 404с.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Ибрагимова, И., & Қурбонов, Ж. (2023). ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА МАЖБУРИЯТЛАР ҲИСОБИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ЮРИТИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(4), 147–156. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp147-156