СОЛИҚ ОРГАНЛАРИ ТОМОНИДАН СОЛИҚ ҚАРЗИНИИ УНДИРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Mualliflar

  • Жахонгир Бабамуратов

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp131-136

Annotasiya

Ушбу мақолада солиқ қарзларини самарали йиғиш барқарор молиявий муҳитни сақлаш ва давлат даромадларини таъминлаш учун жуда муҳимдир. Солиқ органларида солиқ қарзларини ундириш механизмини такомиллаштириш стратегиясини ўрганади. Мавжуд амалиётларни, ҳуқуқий асосларни ва технологик ечимларни ўрганиб чиқиб, ушбу тадқиқот солиқ мажбуриятларини тиклашни такомиллаштиришнинг самарали усулларини таклиф қилишга қаратилган. Бундан ташқари, адолатга бўлган ишонч ва идрокни шакллантириш ва самарали мажбурлов чораларини қўллаш ҳам мувофиқликни ошириши муносабатларни ривожлантириш тенденцияларини назарий ва амалий жиҳатлар ёритиб берилган.

Kalit so‘zlar:

солиқ қарзи дебиторлар дебитор қарз солиқларни ундириш солиқ ҳисоботи

Bibliografik manbalar

Mahmud M., Jeyn A. (2018) “Ўзбекистонда солиқ маъмуриятчилигини кучайтириш: рискга асосланган аудит учун мисол”:https://www.worldbank.org/en/ news/press-release/2021/06/16/uzbekistan-continues-to-modernize-its-tax-administration-system-with-world-bank-support

Бенно Торглер (2002) “Солиқ қоидаларига риоя қилиш: адабиётларни кўриб чиқиш”: https://www.researchgate.net/publication/228280659_Tax_Morale_and_ Compliance_Review_of_Evidence_and_Case_Studies_for_Europe.

Жоэл Слемрод (2007) "Солиқ талабларига риоя қилишни яхшилаш: адабиётларни кўриб чиқиш": https://webuser.bus.umich.edu/jslemrod/JEL%20 compliance % 207-13-17.pdf

Зияев Ж., Ҳужақулов М. (2018) “Ўзбекистонда солиқ ислоҳоти ва даромадларини мобилизасия қилиш”:https://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/ 2019/10/71027.pdf

Нормурзаев U. (2021). Анализ эффективности налоговых льгот и преференций в поддержке определенных секторов с целью дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности в Узбекистане. Economics and Education, (6), 82–86. https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss6/a285

Нормурзаев У.Х. Иқтисодиётни тартибга солишда солиқ имтиёзларининиг аҳамияти ва бюджет даромадларини шакллантиришдаги роли//Экономика и финансы (Узбекистан). 2014. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/i-tisodiyotni-tartibga-solishda-solimtiyozlarininiga-amiyati-va-byudzhet-daromadlarini-shakllantirishdagi-roli

Нормурзаев Умид Холмурзаевич Солиқ имтиёзлари орқали иқтисодиёт тармоқлари ҳамда соҳаларида тизимли таркибий ислоҳотларни қўллаб-қувватлаш сиёсати // Экономика и финансы (Узбекистан). 2020. №4 (136). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/soli-imtiyozlari-or-ali-i-tisodiyot-tarmo-lari-amda-so-alarida-tizimli-tarkibiy-islo-otlarni-llab-uvvatlash-siyosati.

Нормурзаев, У. (2021). Пути эффективного использования налоговых льгот для поддержки предпринимателей. Экономика и инновационные технологии, (4), 355–362. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/economics_and_innovative/article/view/11954

Нормурзаев, У. (2021). Тадбиркорларни қўллаб-қувватлашда солиқ имтиёзларини бериш орқали самарали усуллардан фойдаланиш йўллари. Economics and education, (3), 91-95.

Нормурзаев, У. (2022). Ҳукуматимиз томонидан солиқ маъмурчилиги бўйича 2018-2022 йилларда амалга оширилган солиқ ислоҳотлари натижалари. Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар, 10(5), 325-330.

Нормурзаев, У. (2023). Солиқ имтиёзлари бериш тартибини такомиллаштириш масалалари. Economics and education, 24(1), 334-339.

Нормурзаев, У. (2023). Солиқ имтиёзлари бериш тартибини такомиллаштириш масалалари. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(1), 334–339.https://doi.org/10.55439/ECED/ vol24_iss1/a51

Нормурзаев, У. (2023). Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси доирасида молия бозорининг долзарб муаммолари тадбиркорликни тенг рақобат шароитларини яратиш ҳамда яширин иқтисодиёт улушини қисқартириш йўлари. Приоритетные направления, современные тенденции и перспективы развития финансового рынка, 88–89. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/financial-market-growth/article/view/19032

Нормурзаев, У. (2023). Яширин иқтисодиётни камайтиришда солиқ органларининг аҳамияти. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(2), 215–221. Retrieved from https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/66

Нормурзаев, У. Х. (2021). 2021 йилдаги солиқ маъмурчилиги ҳамда солиқ кодексига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар юзасидан. Интернаука, (6-2), 99-100.

Нормурзаев, У. Х. (2021). Ҳукуматимиз томонидан берилаётган солиқ имтиёзларининг ҳисобини юритиш ва самарадорлигини таҳлил қилиш масалалари. Экономика и финансы (Узбекистан), (10 (146)), 47-56.

Ричард М. Бирд ва Эрик М. Золт (2005) “Солиқ тўловчиларга яхшироқ хизмат кўрсатиш ва таълим орқали солиқ йиғишни яхшилаш”: https://www.imf.org/uz/Publications/fandd/issues/2018/03/akitoby

Сабине Фреизер (2006) “Ўзбекистонда солиқ маъмурияти ислоҳоти ва фискал назорат”:https://documents1.worldbank.org/curated/en/542691624154434845/ text/Uzbekistan-Tax-Administration-Reform-Project.txt

Санжай Кумар, Тигран Погҳосян (2019) “Ўзбекистонда солиққа риоя қилишни яхшилаш: адабиёт ва халқаро тажрибадан сабоқлар”: https://cyberleninka.ru/article/n/the-prospects-of-improvement-of-the-legal-basis-of-tax-administration-in-the-republic-of-uzbekistan

Тигран Погҳосян ва Эвгения Коломак (2013) Ўзбекистондан олинган далиллар” https://www.files.ethz.ch/isn/139068/643172_sa231.pdf

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Бабамуратов, Ж. (2023). СОЛИҚ ОРГАНЛАРИ ТОМОНИДАН СОЛИҚ ҚАРЗИНИИ УНДИРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(4), 131–136. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp131-136