TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION JARAYONLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH

Mualliflar

  • Самандар Ахмедов

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp126-130

Annotasiya

Ushbu maqolada tijorat banklarida innovatsion jarayonlarni boshqarish samaradorligini oshirishning nazariy qarashlari ko'rib chiqilgan, kredit tizimini rivojlantirish masalalari o'rganilgan. Shuningdek, banklarning innovatsion faoliyati bo'yicha yuqori noaniqlikni tavsiflovchi amaliy takliflar berilgan, bu esa o'z navbatida xatarlarni boshqarishning moslashuvchan modellaridan foydalanishni talab qiladi.

Kalit so‘zlar:

nnovatsion faoliyat tijorat banki kredit bankning kredit portfeli kredit portfelini boshqarish

Bibliografik manbalar

Абдуллаева Ш.З. (2002) Банковские риски и кредитование. –Т.: Финансы,. 304 с. Б-166.

Диана Мак Нотон. (2001) Банковские учреждения в развивающихся странах. Я - MBRR.- Вашингтон, округ Колумбия,.- с.75

Лаврушин О.И. (2003) Управление деятельностью коммерческого банка. Учебник. –М. Юрист.

Панова Г.С. (1997) Кредитная политика коммерческого банка. –М.: МКС, - С.464.

Указ (2022) Указ президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. ПФ-60

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Ахмедов, С. (2023). TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION JARAYONLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(4), 126–130. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp126-130