АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА ҲИСОБ СИЁСАТИНИ ТУЗИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp440-446

Annotasiya

Мазкур мақолада акциядорлик жамиятларининг молиявий ҳисоботларини халқаро стандартлар асосида тузишда ҳисоб сиёсатини аниқ тамойиллар, усуллар, умумқабул қилинган шартлар ва қоидалар ҳамда амалий ёндошувлар асосида тўртта босқичли умумий қоидалар, молиявий ҳисоботлар, бухгалтерия ҳисобининг асосий объектлари ҳамда иловалар орқали тузиш тартиби очиб берилган.

Kalit so‘zlar:

акциядорлик жамиятлари бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартлари молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари ҳисоб тизими ҳисоб сиёсати ишчи счётлар режаси амортизация умумий қоидалар молиявий ҳисоботлар

Bibliografik manbalar

БҲМС (1998) Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисоби миллий стандарти (БҲМС) 1- сон «Ҳисоб сиёсати ва молиявий ҳисобот».

БҲХС 8 (2012) “Ҳисоб сиёсатлари, ҳисоблаб чиқилган баҳолардаги ўзгаришлар ва хатолар”. 1 январь.

Қонун (2016) Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида” (янги таҳрири). Тошкент ш., 2016 йил 13 апрель, ЎРҚ-404-сон;

Қонун (2021) Ўзбекистон Республикасининг Қонуни “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 25.02.2021 йилдаги ЎРҚ-677-сон;

ПБУ (2008) "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008). Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)";

Рахимов М. (1999) “Бозор иқтисодиёти шароитида дон маҳсулотлари ишлаб чиқариш корхоналарида молиявий натижалар ҳисоби, таҳлили ва аудитини такомиллаштириш”.: Автореф. дис…. канд. экон. наук -Т.:

Рожнова О.В., Гришкина С.Н. (2001) Учетная политика предприятия: Формирование, раскрытие / О.В. Рожнова, С.Н. Гришкина. - М.: Экзамен, - 158, [1] с.: табл.; 21 см.; ISBN 5-8212-0244-2;

Фармон (2015) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелда ПФ-4720-сонли “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармони;

Фармон (2022) Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”. 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Тўраев, А. (2024). АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА ҲИСОБ СИЁСАТИНИ ТУЗИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 440–446. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp440-446