RUS TILINING ROSSIYA VA O'ZBEKISTONNING IJTIMOIY-IQTISODIY MUNOSABATLARIGA TA'SIRI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp403-409

Annotasiya

Mustaqillikka erishganidan buyon 33 yil davomida Rossiya O'zbekistonning asosiy savdo-iqtisodiy sheriklardan biri bo'lib, tovar ayirboshlash hajmi bo'yicha birinchi o'rinlarni egallab kelmoqda. 2024 yilda ikki mamlakat o'rtasida iqtisodiyot, migratsiya, ta'lim, turizm va boshqa sohalarga oid bir qator strategik hujjatlar imzolandi. Ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy va madaniy munosabatlarni yanada mustahkamlash tendentsiyasi kuzatilmoqda. Shu munosabat bilan rus tilining ahamiyati,ta’siri va dolzarbligi ortib bormoqda. Davlatlararo muloqotda rus tili qanday rol o’ynaydi? Xususan, migrantlar, talabalar, biznes sub'ektlari qanday muammolarga duch kelishmoqda? Va rus tilini bilish bilan bog'liq dolzarb muammolarni hal qilish uchun nimalar qilish kerak? Ushbu maqolada yuqoridagi savollarga javob berish uchun tahlil o'tkazildi.

Kalit so‘zlar:

savdo iqtisodiyot migratsiya turizm ta'lim rus tili davlatlararo muloqot

Bibliografik manbalar

Анисимова Ирина Николаевна, Игнатьева Елена Анатолиевна (2017) Трудности освоения русского языка узбекскими студентами (из опыта работы на подготовительном отделении Чувашского государственного университета) // Вестник Марийского государственного университета. №4 (28). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/trudnosti-osvoeniya-russkogo-yazyka-uzbekskimi-studentami-iz-opyta-raboty-na-podgotovitelnom-otdelenii-chuvashskogo-gosudarstvennogo (дата обращения: 29.06.2024).

Исламов Б.А. Турдибаева М., Примова С.О (2024) Новых рубежах внешнеторгового сотрудничества Узбекистана и России. Монография «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА: ВЫЗОВЫ, ПРИОРИТЕТЫ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ».

Кудряшова Д., Рожкова З., Майорова М. (2023) «Российско-Узбекские отношения: состояние и перспективы» DOI: 10.20542/2073-4786-2023-2-178-188 Журнал «Центральная Азия в глобальном мире».

Кучкорова Севинч (**) «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка в национальных школах».

Лаптева Т.Г. (2009) Проблемы языковой интеграции мигрантов // Интерэкспо Гео-Сибирь. №. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-yazykovoy-integratsii-migrantov (дата обращения: 29.06.2024).

Пировар Е.И., Виттенберг Е.Я. (2021) Сотрудничество российских и узбекских предпринимателей: история, настоящее и будущее. Журнал «Труды института постсоветских и межрегиональных исследований».

Хусанов, М.Т. (2023) Роль русского языка в Узбекистане / М. Т. Хусанов. Текст: непосредственный // Молодой ученый. № 15 (462). - С. 306-308. URL: https://moluch.ru/archive/462/100388/ (дата обращения: 29.06.2024).

Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. (**) Проблема преподавания русского языка в многонациональных школах (школах с этнокультурным компонентом).

Эгамбердиева Ш.Т. (2023) Функционирование и значение русского языка в современных реалиях Узбекистана. Academic Research in Educational Sciences. Volume 4.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Primova, V. (2024). RUS TILINING ROSSIYA VA O’ZBEKISTONNING IJTIMOIY-IQTISODIY MUNOSABATLARIGA TA’SIRI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 403–409. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp403-409