МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТНИНГ СОЛИҚЛИ ДАРОМАДЛАРИНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp347-352

Annotasiya

Мақолада табиий ресурс ва мол-мулкларни солиққа тортишнинг назарий жиҳатлари, турлари, бюджет даромадларидаги аҳамияти, амалдаги ҳолати танқидий жиҳатдан ўрганилган, бу борадаги муаммоларга тўхталиб, уларни бартараф этишга доир муаллифнинг фикр-мулоҳазалари келтирилган.

Kalit so‘zlar:

маҳаллий бюджет табиий ресурс ва мол-мулкларни солиққа тортиш ер солиғи ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ мол-мулк солиғи

Bibliografik manbalar

Жўраев А.С. (2005) Давлат бюджети даромадларини шакллантиришнинг даолзарб муаммолари: и.ф.д. ... дисс. автореферати. Тошкент, ДЖҚА.

Ниязметов И.М. (2018) Солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш орқали солиқ тизими барқарорлигини таъминлаш. Иқт. фан. док. ... дисс. автореф. – Тошкент, – 72 б.

Ниязметов И.М. (2018) Солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш орқали солиқ тизими барқарорлигини таъминлаш: иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертация автореферати. – Т.: БМА, - 28-29 б.

Пансков В.Г. (2018) Налогообложение природных ресурсов: проблемы и пути решения. Журнал Экономика и бизнес, ст. 91-104.

Фармон (2017) Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг молиявий эркинлигини ошириш, маҳаллий бюджетларга тушумларнинг тўлиқлигини таъминлаш бўйича солиқ ва молия органлари жавобгарлигини кучайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5283-сон фармони 2017 йил 13 декабрь.

Фармон (2022) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони. – www.lex.uz.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Исоқов, З. (2024). МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТНИНГ СОЛИҚЛИ ДАРОМАДЛАРИНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 347–352. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp347-352