NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING XORIJ TAJRIBASI

Mualliflar

  • Sanjar Xakimov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp66-72

Annotasiya

Ushbu maqolada nodavlat notijorat tashkilotlari buxgalteriya hisobining o‘ziga xos xususiyatlari, bunda xorij tajribasining ilg‘or yondoshuvlari va samarali tajribasi haqida fikr yuritilgan. Bundan tashqari mamlakat ijtimoiy hayotida nodavlat notijorat tashkilotlarining ahamiyati hamda mamlakat iqtisodiyotida tutgan o‘rni ham tahlil qilingan. Qolaversa, nodavlat notijorat tashkilotlarining buxgalteriya hisobini xalqaro standardlarga muvofiq tayyorlash va tegishli organlarga taqdim qilish amaliyoti haqida ham mulohazalar bayon qilingan, nodavlat notijorat tashkilotlari uchun xarajatlar, dasturiy vazifalarni amalga oshirish bilan amalaga oshiriladigan hamda saqlash xarajatlari bo‘yicha xorijiy tajriba asosida shakllantirilgan hisobot shakllari to‘g‘risida takliflar ilgari surilgan. Yakunda, nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatini buxgalteriya hisobining xorij tajribasi asosida rivojlantirish istiqbollari va xulosalar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar:

nodavlat notijorat tashkilot xalqaro standard nodavlat sektor ishchi kuchi yalpi ichki mahsulot

Bibliografik manbalar

Boronov B. (2020) Improvement of investment accounting in Uzbekistan. //DOI: 10:5373/JARDCS/1216/S20201133. Volume 12 | Issue 6. june. Pages: 1069-1079. https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4967

Eastley D., Maureen O’Hara. (1983) The economic role of the nonprofit firm // The Bell Journal of Economics. Vol.14. No. 2 (autumn,). P. 531–538.

Jumaboyev A. (2022) “Yoshlar tashkilotlarini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish” mavzusidagi (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya, T.:

Robert C., Recket M. (2018) Information content of IFRS versus GAAP financial statements //Journal of financial reporting and accounting. ISSN 1985-2517. 12 March.

William Jack (2001). Public Policy toward Nongovernmental Organizations in Developing Countries, Policy Research Working Paper 2639 WB, July; S. Rose Ackerman. Altruism, Nonprofits, and Economic Theory, Journal of Economic Literature, Vol. 34, No. 2. (Jun., 1996), p. 714; David Eastley, Maureen O’Hara. (1983) The economic role of the nonprofit firm // The Bell Journal of Economics. Vol.14. No. 2 (autumn). P. 531–538; Holtmann A.G. (1983) A Theory of Nonprofit Firms, Economica. New Series. Vol. 50. No. 200 (Nov.), 439–449.

Очилов И.К., Рахматова Ш.Ш. (2020) Нодалат нотижорат ташкилотлари ҳисоб сиёсати. //Халқаро молия ва ҳисобот электрон журнали. апрель.

Ташназаров С.Н. (2018) Молиявий ҳисоботнинг назарий ва методологик асосларини такомиллаштириш. Монография. - Publisher SIA Omni Scriptum Publishing. GlobeEdit Publishing house. 280 p. ISBN-13:978- 613-8-24050-1, 87-107-бетлар.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xakimov, S. (2023). NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING XORIJ TAJRIBASI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(4), 66–72. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp66-72