ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ТУРИЗМ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ФАОЛИЯТИ ТАҲЛИЛИ ВА МУАММОЛАРИ

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp330-338

Annotasiya

Ушбу мақолада Қорақалпоғистон Республикасида туризм ва хизмат кўрсатиш фаолияти таҳлили ва муаммолари айтилган, яқин истиқбол йилларида туризм салоҳиятидан самарали фойдаланиш, ички ва хорижий туризм бозорлари учун ҳудуднинг жозибадорлигини ошириш, туризм, маданий мерос, маданият ва санъат соҳалари инфратузилмасини яхшилаш, янги туризм хизматларини жорий қилиш, миллий ҳунармандчилик маҳсулотлари турларини кўпайтириш, соҳада янги иш ўринларини яратиш бўйича чора-тадбирлар белгиланган ва бу борада ишларнинг амалга оширилиши айтилган.

Kalit so‘zlar:

туризм хизмат курсатиш таҳлил туристик фирма ва ташкилотлар ташриф буюрувчилар жамоавий жойлаштириш воситалари меҳмононалар меҳмонхоналарнинг тоифаси ихтисослаштирилган жойлаштириш

Bibliografik manbalar

Алимова М.Т. (2017) Ҳудудий туризм бозорининг ривожланиш хусусиятлари ва тенденциялари (Самарқанд вилояти мисолида).: иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. -С.: СамИСИ, - 265 б.

Қарор (2023) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республиканинг туризм салоҳиятини жадал ривожлантириш ҳамда маҳаллий ва хорижий туристлар сонини янада оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2023 йил 26-апрелдаги ПҚ-135-сон қарори. Пардаев М.Қ., Атабаев Р. (2006) Туристик ресурсларни таҳлил қилиш ва баҳолаш. - Самарқанд: СамИСИ, - 137 б. Сайфутдинов Ш.С. (2022) Ўзбекистонда туризм соҳасини барқарор ривожлантириш стратегияси. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. - Тошкент.: -14-16-бетлар. Сафаров Б.Ш. (2016) Миллий туристик хизматлар бозорини инновацион ривожлантиришнинг методологик-услубий асосларини такомиллаштириш: иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. - С.: СамИСИ, - 254 б. Тухлиев Н., Абдуллаева Т. (2006) Национальные модели развития туризма. - Т.: Гос.науч.изд-во «Ўзбекистон миллий энциклопедияси», - 424 с. Халимова М.О. (2021) Экоинновационные механизмы развития туризма в приаралье // Бюллетень науки и практики. –Т. 7. - №1. С.77-82. Халимова М.О. (2021) Экоинновационные механизмы развития туризма в приаралье // Бюллетень науки и практики. - Т. 7. - №1. С. 77-82. Эштаев А.А. (2019) Глобаллашув шароитида туризм индустриясини бошқаришнинг маркетинг стратегияси. (Ўзбекистон Республикаси туризм тармоғи мисолида) Иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. -С.: СамИСИ, – 246-б.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Ембергенова, А. (2024). ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ТУРИЗМ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ФАОЛИЯТИ ТАҲЛИЛИ ВА МУАММОЛАРИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 330–338. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp330-338