INNOVATSION VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp240-247

Annotasiya

Ushbu maqolada innovatsiyalar iqtisodiyotni rivojlantirishning eng
xarakterli xususiyatlaridan biriga aylanib borayotganligi va bozor rivojlanishini tezlashtiruvchi omil sifatida tahlil qilingan. Shuningdek, zamonaviy dunyoda innovatsiyalardan keng foydalanish orqali- tadbirkorlikni jadal rivojlantirishga erishish mumkinligi haqida taklif va tavsiyalar berilgan.Zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish korxonalar uchun ijobiy qadamdir. Innovatsion texnologiyalarni samarali axborotlashtirish makroiqtisodiy ko’rsatkichlar va korxonaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlarini sezilarli darajada oshiradi, bu esa boshqaruv qarorlari sifati va darajasini, axborot jarayonlari va xizmatlari samaradorligini oshirishga olib keladi, bu esa o’z navbatida ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy, texnik, madaniy va hayotning boshqa ko’rsatkichlarini yaxshilaydi. Barcha jarayonlarda axborotlashtirishni joriy etish va
zamonaviy raqamli texnologiyalarni rivojlantirish YAIM o’sishiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Raqamli texnologiyalar dunyo iqtisodiyotini samaradorligini sezilarli darajada o‘zgartiradi. Global tarmoq, raqamli qurilmalar iqtisodiy o‘sishning drayveri hisoblanadi. Shu sababdan ularning tarmoqlardagi ro‘li beqiyos ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalarning ijtimoiy-iqtisodiy sohalar bilan integrasiyasi bosqichlari va ahamiyati keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar:

global texnologiya bozor axborot narx moliya korxona innovatsiya kapital innovatsion jarayon raqamli texnologiyalar bulutli texnologiya IT (informasion texnologiyalar) va raqamli transformasiya

Bibliografik manbalar

Borut Likar, (2013) co-editors Peter Fatur, Urshka Mrgole; translation Arslingue K.Jontar,

TEFL, TBE. — 1st. ed. — El. knjiga. — Ljubljana INNOVATION management [Elektronskivir]

Korona plus — Institute for Innovation and Technology.

Mirziyoyev Sh. (2018) Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil 28 dekabrdagi Oliy

Majlisga Murojatnomasi. http://uza.uz.

Mirziyoyev Sh. (2023) Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi

-yil

Вертакова Ю.В. Симоненко Б.С. (2008) Управление инновациями: теорпя и практика.

–М.: Высшее экономическое образование.

Гужин А.А., Гужина Г.Н. (2012) Материальные интересы в системе экономического

роста// Московское научное обозрение. № 12-1. С. 6

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Urozova, S. (2024). INNOVATSION VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 240–247. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp240-247