Maqola tafsilotlariga qaytish TАBIIY MОNОPОL KОRXОNАLАRNI DАVLАT TОMОNIDАN TАRTIBGА SОLISHNING INSTITUTSIОNАL АSОSLАRI Yuklab olish PDFni yuklab olish