“IPAK YO‘LI” HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH UCHUN INNOVATSION USULLARNI JORIY ETISH

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp188-192

Annotasiya

Ushbu maqolada “Ipak yo’li” hududlarida turizmni rivojlantirish uchun
innovatsion usullarni joriy etish va uning iqtisodiy jihatlari yoritib berilgan. Shuningdek,
turistlarning o’sib borayotgan talab va ehtiyojlarini qondirish maqsadida bir nechta innovatsion barqaror turizm shakllari keltirilgan.

Kalit so‘zlar:

barqaror turizm innovatsiya agroturizm ekoturizm ta’lim turizmi antropogen muhit turistik oqim

Bibliografik manbalar

Essmann, H.E., (2009), Toward Innovation Capability Maturity, Ph.D. Dissertation,

Stellenbosch

Lissabon strategiyasi (2000) yilning 23-24 martida Lissabonda Yevropa Kengashi

tomonidan qabul qilingan.

Michael C. Hall & Allan M. Williams (2008). Tourism and Innovation. London, Routledge.

https://doi.org/10.1080/14616688.2010.516403

OCDE (2005). Oslo Manual: Guidlines for Collecting and Interpreting Innovation Data

Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development, Harvard University Press.

Schumpeter, J. A. (1983). The Theory of Economic Development, New Brunswick, NJ

Sundbo, J-Sintes, F.O.-Sorensen, F (2007) The innovative behavioour of tourism firms –

Comparative studies of Denmark and Spain. Research Policy

Друкер Питер Ф. (2000) Инновации и предпринимательский дух. 192 стр

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Shukurov, F. (2024). “IPAK YO‘LI” HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH UCHUN INNOVATSION USULLARNI JORIY ETISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 188–192. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp188-192