MAMLAKATDA INVESTITSIYAVIY MUHIT JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA XALQARO REYTING VA INDEKSLARNING O‘RNI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp158-167

Annotasiya

Ushbu tadqiqot O'zbekistonga xorijiydan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar
oqimiga Inson taraqqiyoti indeksi, ayollar, biznes va qonun indekslari, shuningdek, biznesni osonlashtirish indeksi va import darajasi bilan bog'liqlikni o'rganishni o’z ichiga qamrab oladi. OLS regresiyasi, korrelyatsiya tahlili, kointegratsiya testlari va boshqa iqtisodiy-analitik usullardan foydalanib, 2005-2019 yillar davridagi vaqt seriyasi ma'lumotlar asosida ushbu tahlil,
ko'rsatkichlarning to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimiga ta'sirini aniqlaydi. Tahlil natijalari inson taraqqiyoti indeksi, ayollar indeksi, biznes va qonun indeksi va import darajasi o'zgarishlari O'zbekistonga xorijiy investitsiyalar oqimiga ijobiy bog'liqlikni ko'rsatdi. Bu inson rivojlanishi, jinsning tengligi, biznes muhitining qulaylashishi va import siyosatining yaxshilanishida xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning ahamiyatini ko'rsatdi.

Kalit so‘zlar:

OLS model xorijdan to’g’ridan-to’g’ri sarmoyalar kiritish Jahon banki barqaror rivojlanish indeksi inson kamoloti indeksi ayollar bisnes va qonun indeksi time series ma’lumot

Bibliografik manbalar

Alfalih, A. A. (2024). The impact of oil prices, foreign direct investment and trade openness on unemployment rates in an oil-exporting country: The case of Saudi Arabia. Heliyon, 10(3), e25094.

Chih, Y. Y., Demir, F., Hu, C., Liu, J., & Shen, H. (2023). A spatial analysis of local corruption on foreign direct investment: Evidence from Chinese cities. European Journal of Political Economy, 79(August 2022), 102443.

Derindag, O.F., Maydybura, A., Kalra, A., Wong, W.K., & Chang, B.H. (2023). Carbon emissions and the rising effect of trade openness and foreign direct investment: Evidence from a threshold regression model. Heliyon, 9(7), e17448.

Liu, J., Zhang, Z., & Chen, T. (2024). The impact of China railway express on foreign direct investment inflows in Chinese central and western cities. Heliyon, 10(9), e30120.

Marchewka, A. (2023). Application of multi-criteria Vector Measure Construction Method (VMCM) to assess importance of foreign direct investment (FDI) to host country’s regional economy. Procedia Computer Science, 225, 2497–2506.

Maryam, J., & Mittal, A. (2020). Foreign direct investment into BRICS: an empirical analysis. Transnational Corporations Review, 12(1), 1–9.

Ngoc, N. B., Xuan, V. N., & Huong, L. M. (2024). Nexus between carbon dioxide emissions, population, migration, foreign direct investment, and gross domestic product: New evidence in the context of Vietnam. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 10(2), 100281.

Haydarov, H. (2023). O’ZBEKISTONDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA’MINLASHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING TUTGAN O’RNI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(5), 30–35.

Sindarov, F., & Xabibullayev, D. (2023). OʻZBEKISTONNING XALQARO BOZORLARIDAGI ISHTIROKI TAHLILI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(6), 54–62.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Rustamov, F. (2024). MAMLAKATDA INVESTITSIYAVIY MUHIT JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA XALQARO REYTING VA INDEKSLARNING O‘RNI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 158–167. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp158-167