O‘ZBEKISTON VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARINING STRATEGIK RIVOJLANISHIDA TURIZM INDUSTRIYASINING O‘RNI

Mualliflar

  • Bobur Raximov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp43-49

Annotasiya

Ushbu maqolada O‘zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanishida turizm industriyasi o‘rni tahlil etilgan bo‘lib, muallif tomonidan ushbu mamlakatlarning pandimeyadan oldingi va keyingi davrida turizmni rivojlantirish borasida olib borgan ishlari, sohani rivojlantirishdagi strategik dasturlari o‘rganilgan. Turizm industriyasini rivojlantirishda mamlakatlarning tajribalari, kuchli va kuchsiz tomonlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar:

Turizm statistika biznes strategiya AKT industriya

Bibliografik manbalar

Beksultanova C., Mazhitova Z., Zhunushalieva G., Kozhakeyeva L., Tentigul N., Shamshudenova F. (2021) Handicraft tourism in Kyrgyzstan: features and prospects // Topical Problems of Green Architecture, Civil and Environmental Engineering – 2021. – № 284. – P. 1-9. – DOI: 10.1051/e3sconf/202128410001.

Ismoilova, G., Makhkamov, B., & Mahmudov, J. (2022) Business In The Development Of E-Commerce. In 2022 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-7). IEEE. September.

Kantarci K. (2006) Perceptions of foreign investors on the tourism market in central Asia including Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan // Tourism management – 2007. – № 28(3). – P. 820-829. – DOI: 10.1016/j.tourman.05.012.

Koh S., Kwok A. (2017) Regional integration in Central Asia: Rediscovering the Silk Road // Tourism Management Respectives –№ 22. – P. 64-66. – DOI: 10.1016/j.tmp.2017.01.002. Makhkamov, B. S. (2015). The current state of development of the mobile services market in Uzbekistan. Marketing in Russia and abroad,(6), 85-88.

Maxkamov, B. Sh. (2010). Особенности развития рынка мобилных услуг в Узбекистане. –Т.: Журнал налогоплателщика, 2(24), 33-34.

McBride J. (2015) Building the new silk road // Council on foreign relations –. – № 22. – P. 1-2.

Menayakova I., Ussubaliyeva S. (2021) Prospects for the development of tourists sites of natural and cultural heritage of Kazakhstan // Studencheskiy vestnik. – № 8-3(153). – P 42-45.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Raximov, B. (2023). O‘ZBEKISTON VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARINING STRATEGIK RIVOJLANISHIDA TURIZM INDUSTRIYASINING O‘RNI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(4), 43–49. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp43-49