OʻZBEKISTONDA UMUMIY SUGʻURTA TARMOGʻIDA QAYTA SUGʻURTALASHNING HOZIRGI HOLATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YOʻNALISHLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp129-133

Annotasiya

Ushbu maqolada Oʻzbekiston umumiy sugʻurta tarmogʻida qayta sugʻurtalashning soʻnggi yillardagi koʻrsatkichlari dinamikasi yaʼni qayta sugʻurtalashdan qabul qilingan va qayta sugʻurtaga berilgan qayta sugʻurta mukofotlari hajmi yoritilgan hamda tahlil qilingan. Shuningdek sugʻurta bozorida qayta sugʻurtaning rivojlanishidagi mavjud muammolar yoritilib, ularning yechimi boʻyicha takliflar berib oʻtilgan.

Kalit so‘zlar:

umumiy sugʻurta qayta sugʻurtalash sugʻurta mukofoti qayta sugʻurta mukofoti sugʻurta majburiyati obligator qayta sugʻurta

Bibliografik manbalar

Кристофор Пфайффер: (2017) “Введение в перестрахование” Aникл, 14 c.

Журавлев Ю.М. Формы и методы проведения перестраховочных операций. Основные виды перестраховочных договоров. –М.: Научно-информационная внедренческая фирма "ЮКИС", 2015.- 192 с.

Камынкина М.Г., Солнцева Е.Е. (2016) Перестрахование. Практическое руководство для страховых компаний. –М.: АО "ДИС", -140 с.

Novikov B.S. (2013) Основы экономии страхования –М. : Анкил, – 228 с

Турбина, К.Е. (2015) Перестрахование: вид страхования или особый род финансовой гарантии // Финансовая газета. №26. С. 3.

Merebashvili T.А. (2017) Экономическая природа перестрахования // Финансы. №10. С.45-50.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Oripov, A. (2024). OʻZBEKISTONDA UMUMIY SUGʻURTA TARMOGʻIDA QAYTA SUGʻURTALASHNING HOZIRGI HOLATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YOʻNALISHLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 129–133. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp129-133