AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASINI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY MASALALARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp118-128

Annotasiya

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yilning 23 iyulida qabul qilingan “Mikromoliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish chora tadbirlari toʻgʻrisidagi”gi PQ-4400 sonli Qarorida Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan aholi moliyaviy savodxonligini oshirish sohasidagi ilgʻor xalqaro tajribani hisobga olgan holda aholi moliyaviy xizmatlar ommabopligini kengaytirishni va tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy savodxonlik darajasini oshirishni, moliyaviy xizmatlar koʻrsatishda isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilishni nazarda tutuvchi “Moliyaviy ommaboplikni oshirishning milliy strategiyasi”ni ishlab chiqish vazifasi yuklatilgan edi. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan 2021-2023 yillarga moʻljallangan Moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish milliy strategiyasi ishlab chiqildi. Mazkur strategiyada mamlakatda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi daromadlarini oʻstirish, kambagʻallikni qisqartirishning muhim vositasi sifatida aholi moliyaviy savodxonligini oshirish masalalariga alohida urgʻu berilgan. Shundan kelib chiqqan holda mazkur monografik tadqiqotda aholi moliyaviy savodxonligini oshirish masalalari ilmiy-uslubiy jihatdan tahlil qilingan va bu borada amaliy taklif-tavsiyalar ishlab chiqilgan

Kalit so‘zlar:

barqaror rivojlanish iqtisodiy oʻsish moliyaviy savodxonlik moliyaviy infratuzilma moliyaviy xizmatlar

Bibliografik manbalar

Abduvoxidov A., Kamilova S. (2023) Inson kapitalining raqamli rivojlanishini baholash //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-14.

Abduvoxidov A., Kamilova S. (2024) Raqamli iqtisodiyot sharoitida yoshlar bandligi va munosib mehnatning kontseptual asoslari //Iqtisodiyot va taʼlim. – Т. 25. – №. 2. – С. 73-82.

Hastings J.S., Madrian B.C., Skimmyhorn W.L. (2013) Financial literacy, financial education, and economic outcomes // Annual Review of Economics. Vol. 5. P. 347–373. – С.352.

Lisa Xu and Bilal Zia. (2012) Financial Literacy around the World: An Overview of the Evidence with Practical Suggestions for the Way Forward. Policy Research Working Paper 6107. June. URL: http://www.worldbank. org.

Usmonov A. (2021) Iqtisodiy savodxonlik va iqtisodiy taʼlimning tarbiyaviy ahamiyati //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – №. 1.

Vaxabov A.V. (2013) Moliyaviy savodxonlik asoslari: oʻquv qoʻllanma / A.V. Vaxabov, Sh.A. Toshmatov, N.X. Xaydarov, A.V. Vaxobov. – Toshkent: Baktria press, - 288 b.

Абдувохидов А.А. и др. (2022) Иқтисодиётни барқарор ривожлантиришда тижорат банкларининг ўрнини кенгайтириш масалалари //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – Т. 2. – №. 11. – С. 252-263.

Белехова Г.В., Калачикова О.Н. (2016) Финансовая грамотность молодежи (на материалах Вологодской области) // Проблемы развития территории. Вып. 5 (85). - С.95.

Вахабов Абдурахим Васикович, Хажибакиев Шухрат Хўжаёрович (2022) Истеъмолчиларнинг молиявий саводхонлик даражасини ошириш муаммолари // Экономика и финансы (Узбекистан). №4 (152).

Восканян Р.О. (2018) Финансовая грамотность как условие формирования финансовой культуры. Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration. Т. 7. № 1(22).

Калачикова О.Н., Белехова Г.В., Россошанский А.И. (2019) Индексная оценка финансовой грамотности населения (на примере регионов Северо-Западного федерального округа) // Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика» = Perm University Herald. Economy. Том 14. № 4. С. 579–602. doi: 10.17072/1994-9960-2019-4-579-602.

Сушко, Е.Ю. (2014) Рациональность финансового поведения как фактор процветания финансового сектора [Текст] / Е. Ю. Сушко // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. –. – Т. 14. – Вып. 4. – С. 99–110.

Тешабаева О. Н. и др. (2022) Аҳоли молиявий саводхонлиги ўсишининг тадбиркорлик фаолияти ва даромадлар даражасининг ошишига таъсири //Gospodarka i Innowacje. – Т. 29. – С. 348-355.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Obilov, M. (2024). AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASINI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY MASALALARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 118–128. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp118-128