MINTAQA TABIIY XOM-ASHYO RESURSLARI - INVESTITSIYALARNI JALB QILISH OMILI SIFATIDA

Mualliflar

  • Nusratilla Norqobilov
    Termiz davlat universiteti

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp103-108

Annotasiya

Maqolada O‘zbekiston respublikasining janubiy mintaqasi Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari tabiiy xom-ashyo resurslari-investitsiyalarni jalb qilish omili sifatida o’rganilgan, investitsiyalarni jalb qilish, investitsiya imkoniyatlarini tahlil qilingan hamda tegishli xulosalar keltirilgan. Mintaqalarda tabiiy, yer, suv, mehnat resurslardan samarali foydalanilgan holda innovatsion ishlab chiqarishni tashkil etish, ixtisoslashgan tarmoqlarga investitsiyalarni diversifikatsiyalash va uni oʼzaro kooperatsiya aloqalari asosida muvozanatli rivojlantirish strategik rejalashtirishga moslashtirilgan yondashuvni taqozo etadi. Oʻzbekistonga xos boʻlgan nazariy asoslar, metodologik yondashuvlar va real amaliyotlarni tahlil qilib, ushbu maqola mamlakat mintaqalarida iqtisodiy oʻsishni va barqaror rivojlanishni ragʻbatlantirish uchun strategik rejalashtirishdan qanday samarali foydalanish mumkinligi haqida tushuncha beradi

Kalit so‘zlar:

tabiiy xom-ashyo resursi investitsiya qarori investitsion siyosat investitsiya muhiti infratuzilma holati hududlarning investitsion reytingi xorijiy investitsiyalar

Bibliografik manbalar

Karimov N.G’. (2010) Iqtisodiy integratsiyalashuv sharoitida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning bozor mexanizmlarini joriy etish masalalari: monografiya. –T.: Fan va texnologiya, 240 b.

Maxmudov S.Sh. (2022) Mintaqa iqtisodiyotida tarkibiy o’zgarishlar samaradorligini oshirish (Qashqadaryo viloyati misolida) Iqtisodiy fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati.

Mustafaqulov Sh. I. (2017) “O’zbekistonda investitsion muhit jozibadorligini oshirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish” mavzusidagi doktorlik dissertatsiya ishi avtorefarat. Toshkent.

Valiev B.B. (2021) O'zbekistonda hududlar iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda investitsiya salohiyatini oshirish mexanizmi” Iqtisodiy fanlari doktori (Doktor of science) dissertatsiyasi avtoreferati.

Vaxobov A.V., Xajibakiev Sh.X. (2010) Xorijiy investitsiyalar –T. ”Moliya” 156-bet.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Norqobilov, N. (2024). MINTAQA TABIIY XOM-ASHYO RESURSLARI - INVESTITSIYALARNI JALB QILISH OMILI SIFATIDA. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 103–108. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp103-108