AHOLI TURMUSH DARAJASI VA DINAMIKASINI STATISTIK OʻRGANISH

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp72-80

Annotasiya

Ushbu maqolada aholi turmush darajasi va dinamikasini statistik oʻrganilgan. Mamlakatimizda aholi turmush darajasini baxolovchi asosiy yoʻnalishlarni belgilash va uning hududlarida aholi pul daromadlari, ularni hosil boʻlish manbaalari statistik tahlil qilingan

Kalit so‘zlar:

aholi daromadlari Djini koeffistenti transfert daromadlar nafaqa tadbirkorlikdan olingan daromadlar mehnat haqi byudjet indeksatsiya isteʼmol savati oziq-ovqat isteʼmoli ijtimoiy toʻlovlar modernizastiya diversifikastiya

Bibliografik manbalar

Abdullaev Yo.A., (1998) Makroiqtisodiy statistika. 100 savol va javob. 382 b. Abdurahmonov A. (2021) Aholi statistikasi. Oʻquv qoʻllanma Darslik. – T.: Iqtisodiyot, 299 b. Abdurahmonov Q.X. (2016) Mehnat iqtisodiyoti (nazariya va amaliyoti) Oliy oʻquv yurtlari uchun darslik. – T.: Mehnat, -610 b.2016y.

Abdurahmonov Q.X., Toxirova X.T. (2019) Aholini ijtimoiy muhofaza qilish /Oʻquv. qoʻl. TDIU, 232 b. Ayubjonov A.H. (2021) Statistika nazariyasi, Oʻquv qoʻllanma –T: Iqtisodiyot, 340 b.

Gʻoyibnazarov B.K. Matkarimova I.A., (2016) Milliy hisoblar tizimidagi tarkibiy oʻzgarishlar 300 b.

Mirziyoyev Sh.M. (2020) “Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Оliy Majlisga Murijaatnomasi” Xalq soʻzi, 30 dekabr, №271-272.

Rutgayzer V.A. (2007) “Оценка стоимости бизнеса”Учебное пособие4 48 b.

Salin V.N. (2019) “Статистика уровни жизни населения” (Bakalavriat, Magisratura) Учебное пособие 189 b.

Soatov N.M. (2003) “Statistika asoslari” darslik 743 b. Soatov N.M.Nabiyev X.,Ayubjonov A., (2019) Statistika. Darslik. –T.:Iqtisodiyot, – 543 b. Суринов А. (2009) Доходы населения. М «Финансы и статистика» 247-б.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Ilyosova, D. (2024). AHOLI TURMUSH DARAJASI VA DINAMIKASINI STATISTIK OʻRGANISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 72–80. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp72-80