FOYDANING IQTISODIY MOHIYATI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp66-71

Annotasiya

Ushbu maqolada foyda tushunchalari, uning turlari, shuningdek, uning iqtisodiy mohiyati muhokama qilinadi. Foyda har qanday biznesning asosiy maqsadi bo'lib, uni maksimal darajada oshirish asosiy maqsaddir. Daromadni o'rganish va to'g'ri shakllantirish, taqsimlash va ulardan foydalanish biznesni malakali amalga oshirishning ko'rsatkichidir. Maqolada foydaning har xil turlari, shuningdek, foyda olishning turli usullari muhokama qilinadi. Ushbu tahlil qaysi faoliyat sohalarini rivojlantirish va nimani bekor qilish kerakligini aniqlashga yordam beradi. Korxonalarning o'tgan yildagi foydalari to'g'risidagi statistik ma'lumotlar ham ko'rib chiqiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ko'plab korxonalar zarar ko'rishi mumkin, ammo o'z faoliyatini to'xtatmaydi, chunki bu faoliyat sohasi mamlakat iqtisodiyoti uchun zarurdir.

Kalit so‘zlar:

foyda yalpi daromad sof foyda profetsid zarar

Bibliografik manbalar

Азрилияна А.Н. (2006) Новый экономический словарь / Под редакцией. — М.: Институт новой экономики, - 1088 с. -4000 экз.

Боровиков, С.М. (2010) Расчёт показателей надёжности радиоэлектронных средств: учебно - метод. пособие / С. М. Боровиков, И.Н. Цырельчук, Ф.Д. Троян; под ред. С. М. Боровикова. – Минск: БГУИР, – 68 с.

Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена «Невидимая рука рынка», Москва 2009

Ковалев В.В. (2010) Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., Москва: Проспект, – 1024 с.

Лопатников Л.И. (2003) Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. –М.: Дело.

Осадчая И.М. (1998). Бизнес. Толковый словарь. –М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». ГрэхэмБетс, Барри Брайндли, С. Уильямс и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М. 1998.

Хейне П. (1997) Экономический образ мышления. – М.: Каталаксия, – 702 с

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Gafurova, A. (2024). FOYDANING IQTISODIY MOHIYATI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 66–71. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp66-71